[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 1 - ( بهار 1397 ) ::
جلد 9 شماره 1 صفحات 87-99 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی توام با پرسولفات و پراکسید هیدروژن در حذف مالاتیون از محیط‫های آبی
رضا شکوهی ، ستار احمدی ، محمد تقی صمدی ، عبدالمطلب صیدمحمدی ، محمد ونائی تبار
دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان
چکیده:   (1040 مشاهده)
زمینه و هدف: مالاتیون بعنوان یکی از پرمصرف ترین سموم ارگانوفسفره، با خاصیت تماسی، گوارشی، تدخینی و غیرسیستمیک، اثرات مخربی بر روی سیستم عصبی انسان می‫گذارد. اخیراّ استفاده از فرایندهای فتوکاتالیستی بدلیل توانایی مطلوب در حذف آلاینده های آلی، بطور گسترده ای افزایش یافته است. در این مطالعه کارایی فرایند فتوکاتالیستی توام با پرسولفات و پراکسید هیدروژن در حذف سم مالاتیون بررسی گردید.
روش کار: این تحقیق در مقیاس آزمایشگاهی و در راکتوری با جریان ناپیوسته از جنس استیل که داخل آن لامپ بخار جیوه کم فشار 55 وات قرار داده شده بود، انجام گرفت. متغیرهای pH (3-9)، پرسولفات (gr/l01/0-05/0)، پراکسیدهیدروژن (1-8mM/l ) و مالاتیون (1-60 mg/l ) بعنوان پارامترهای موثر بر فرایند، بررسی شدند. غلظت مالاتیون بوسیله دستگاه HPLC، با روش ارائه شده در کتاب استاندارد متد اندازه گیری شد.
یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که فرایند مورد نظر در مقایسه با تحقیقات انجام گرفته دارای کارایی بالایی می باشد، بطوریکه در شرایط بهینه 3 pH=، پرسولفاتgr/l 03/0، پراکسید هیدروژن مصرفی mM 3 و غلظت اولیه mg/l 30 مالاتیون، این فرایند در مدت زمان 30 و60 دقیقه به ترتیب 94/99 درصد از مالاتیون و 31/88 درصد از COD محلول مورد نظر را حذف نمود.
نتیجه گیری: فرایند فتوکاتالیستی توام با پرسولفات و پراکسید هیدروژن بعنوان یکی از گزینه های فرایندهای اکسیداسیون پیشرفته قابلیت بالایی در کاهش بار آلودگی صنایع مختلف از جمله صنایع تولید سموم و... را داشته و می توان از آن بعنوان روشی کارامد جهت تصفیه فاضلاب صنایع و کاهش مشکلات زیست محیطی استفاده کرد

 
واژه‌های کلیدی: فرایندهای فتوکاتالیستی، پرسولفات، پراکسیدهیدروژن، مالاتیون، محلول های آبی
متن کامل [PDF 277 kb]   (283 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
فهرست منابع
1. Kumar P, Singh H, Kapur M, Mondal MK. Comparative study of malathion removal from aqueous solution by agricultural and commercial adsorbents. Journal of Water Process Engineering. 2014;3:67-73. [DOI:10.1016/j.jwpe.2014.05.010]
2. Sud D, Kaur P. Heterogeneous photocatalytic degradation of selected organophosphate pesticides: a review. Critical reviews in environmental science and technology. 2012;42(22):2365-407. [DOI:10.1080/10643389.2011.574184]
3. Shittu M, Ayo J, Ambali S, Fatihu M, Onyeanusi B, Kawu M. Chronic chlorpyrifos-induced oxidative changes in the testes and pituitary gland of wistar rats: Ameliorative effects of vitamin C. Pesticide biochemistry and physiology. 2012;102(1):79-85. [DOI:10.1016/j.pestbp.2011.10.014]
4. Zhang Q, Jing Y, Shiue A, Chang C-T, Ouyang T, Lin C-F, et al. Photocatalytic degradation of malathion by TiO2 and Pt-TiO2 nanotube photocatalyst and kinetic study. Journal of Environmental Science and Health, Part B. 2013;48(8):686-92. [DOI:10.1080/03601234.2013.778623] [PMID]
5. Habila MA, ALOthman ZA, Al-Tamrah SA, Ghafar AA, Soylak M. Activated carbon from waste as an efficient adsorbent for malathion for detection and removal purposes. Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 2015;32:336-44. [DOI:10.1016/j.jiec.2015.09.009]
6. Abdel-Gawad SA, Baraka AM, Omran KA, Mokhtar MM. Removal of some pesticides from the simulated waste water by electrocoagulation method using iron electrodes. Int J Electrochem Sci. 2012;7:6654-65.
7. Shawaqfeh AT. Removal of pesticides from water using anaerobic-aerobic biological treatment. Chinese Journal of Chemical Engineering. 2010;18(4):672-80. [DOI:10.1016/S1004-9541(10)60274-1]
8. Behloul M, Grib H, Drouiche N, Abdi N, Lounici H, Mameri N. Removal of malathion pesticide from polluted solutions by electrocoagulation: Modeling of experimental results using response surface methodology. Separation Science and Technology. 2013;48(4):664-72. [DOI:10.1080/01496395.2012.707734]
9. Yahiaoui O, Aizel L, Lounici H, Drouiche N, Goosen M, Pauss A, et al. Evaluating removal of metribuzin pesticide from contaminated groundwater using an electrochemical reactor combined with ultraviolet oxidation. Desalination. 2011;270(1):84-9. [DOI:10.1016/j.desal.2010.11.025]
10. Zhang Y, Pagilla K. Treatment of malathion pesticide wastewater with nanofiltration and photo-Fenton oxidation. Desalination. 2010;263(1):36-44. [DOI:10.1016/j.desal.2010.06.031]
11. Kim Y-H, Ahn J-Y, Moon S-H, Lee J. Biodegradation and detoxification of organophosphate insecticide, malathion by Fusarium oxysporum f. sp. pisi cutinase. Chemosphere. 2005;60(10):1349-55. [DOI:10.1016/j.chemosphere.2005.02.023] [PMID]
12. Samarghandi MR, Rahmani AR, Samadi MT, Kiamanesh M, Azarian G. Degradation of Pentachlorophenol in Aqueous Solution by the UV/ZrO2/H2O2 Photocatalytic Process. Avicenna Journal of Environmental Health Engineering. 2016(InPress).
13. Kralj MB, Černigoj U, Franko M, Trebše P. Comparison of photocatalysis and photolysis of malathion, isomalathion, malaoxon, and commercial malathion—Products and toxicity studies. Water research. 2007;41(19):4504-14. [DOI:10.1016/j.watres.2007.06.016] [PMID]
14. Chu W, Lau TK, Fung SC. Effects of combined and sequential addition of dual oxidants (H2O2/S2O82-) on the aqueous carbofuran photodegradation. Journal of agricultural and food chemistry. 2006;54(26):10047-52. [DOI:10.1021/jf062018k] [PMID]
15. Parastar S, Poureshg Y, Nasseri S, Vosoughi M, Golestanifar H, Hemmati S, et al. Photocatalytic removal of nitrate from aqueous solutions by ZnO/UV process. journal of health. 2012;3(3):54-61.
16. Rahmani A, Mehralipour J, Shabanlo N, Zaheri F, Poureshragh Y, Shbanlo A. Persfromance evaluation of advanced eletrochemical process with the using persulfate in degradation of acid blue 113 from aqueous solutions. J of Sabzevar University of Medical Sciences. 2014;21(5):797-807.
17. Chu W, Wang Y, Leung H. Synergy of sulfate and hydroxyl radicals in UV/S 2 O 8 2−/H 2 O 2 oxidation of iodinated X-ray contrast medium iopromide. Chemical Engineering Journal. 2011;178:154-60. [DOI:10.1016/j.cej.2011.10.033]
18. Antoniou MG, Armah A, Dionysiou DD. Degradation of microcystin-LR using sulfate radicals generated through photolysis, thermolysis and e− transfer mechanisms. Applied Catalysis B: Environmental. 2010;96(3):290-8. [DOI:10.1016/j.apcatb.2010.02.013]
19. Pouran SR, Raman AAA, Daud WMAW. Review on the application of modified iron oxides as heterogeneous catalysts in Fenton reactions. Journal of Cleaner Production. 2014;64:24-35. [DOI:10.1016/j.jclepro.2013.09.013]
20. Chu W. Modeling the quantum yields of herbicide 2, 4-D decay in UV/H 2 O 2 process. Chemosphere. 2001;44(5):935-41. [DOI:10.1016/S0045-6535(00)00556-7]
21. Kasiri M, Aleboyeh H, Aleboyeh A. Degradation of Acid Blue 74 using Fe-ZSM5 zeolite as a heterogeneous photo-Fenton catalyst. Applied Catalysis B: Environmental. 2008;84(1):9-15. [DOI:10.1016/j.apcatb.2008.02.024]
22. Thongkrua S, Ratanatamskul C. Simultaneous Removal of Lignin and 2, 4-Dichlorophenol in Pulp and Paper Mill Wastewater Using a Supervibration-photocatalytic Reactor. Modern Applied Science. 2011;5(1):92. [DOI:10.5539/mas.v5n1p92]
23. Lau TK, Chu W, Graham NJ. The aqueous degradation of butylated hydroxyanisole by UV/S2O82-: study of reaction mechanisms via dimerization and mineralization. Environmental science & technology. 2007;41(2):613-9. [DOI:10.1021/es061395a]
24. Yang S, Wang P, Yang X, Shan L, Zhang W, Shao X, et al. Degradation efficiencies of azo dye Acid Orange 7 by the interaction of heat, UV and anions with common oxidants: persulfate, peroxymonosulfate and hydrogen peroxide. Journal of Hazardous Materials. 2010;179(1):552-8. [DOI:10.1016/j.jhazmat.2010.03.039] [PMID]
25. Gao Y-q, Gao N-y, Deng Y, Yin D-q, Zhang Y-s. Degradation of florfenicol in water by UV/Na2S2O8 process. Environmental Science and Pollution Research. 2015;22(11):8693-701. [DOI:10.1007/s11356-014-4054-6] [PMID]
26. Olmez-Hanci T, Arslan-Alaton I, Genc B. Bisphenol A treatment by the hot persulfate process: oxidation products and acute toxicity. Journal of hazardous materials. 2013;263:283-90. [DOI:10.1016/j.jhazmat.2013.01.032] [PMID]
27. Wang C-W, Liang C. Oxidative degradation of TMAH solution with UV persulfate activation. Chemical Engineering Journal. 2014;254:472-8. [DOI:10.1016/j.cej.2014.05.116]
28. Venkatadri R, Peters RW. Chemical oxidation technologies: ultraviolet light/hydrogen peroxide, Fenton's reagent, and titanium dioxide-assisted photocatalysis. Hazardous Waste and Hazardous Materials. 1993;10(2):107-49. [DOI:10.1089/hwm.1993.10.107]
29. Wu C, Shemer H, Linden KG. Photodegradation of metolachlor applying UV and UV/H2O2. Journal of agricultural and food chemistry. 2007;55(10):4059-65. [DOI:10.1021/jf0635762] [PMID]
30. Dai C-m, Zhou X-f, Zhang Y-l, Duan Y-p, Qiang Z-m, Zhang TC. Comparative study of the degradation of carbamazepine in water by advanced oxidation processes. Environmental technology. 2012;33(10):1101-9. [DOI:10.1080/09593330.2011.610359] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA code


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shokoohi R, Ahmadi S, Samadi M, Seid Mohammadi A, Vanaei Tabar M. Investigation of Malathion Removal from Aqueous Solutions by Photocatalytic Process Combined with Persulfate and Hydrogen Peroxide. j.health. 2018; 9 (1) :87-99
URL: http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-1469-fa.html

شکوهی رضا، احمدی * ستار، صمدی محمد تقی، صیدمحمدی عبدالمطلب، ونائی تبار محمد. بررسی کارایی فرایند فتوکاتالیستی توام با پرسولفات و پراکسید هیدروژن در حذف مالاتیون از محیط‫های آبی. سلامت و بهداشت. 1397; 9 (1) :87-99

URL: http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-1469-fa.htmlدوره 9، شماره 1 - ( بهار 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و بهداشت Journal of Health
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 3855