مجله سلامت و بهداشت- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله سلامت و بهداشت

شاپا: 9710-2382

شاپا الکترونیکی: 9737-2382

مدیر مسئول: دکتر ناطق عباسقلی زاده

سردبیر: دکتر فرهاد پورفرضی

مدیر اجرائی: دکتر داود ادهم

ویراستار فارسی: دکتر ناطق عباسقلی زاده

ویراستار انگلیسی: دکتر فرهاد پورفرضی

مدیر پایگاه: مهندس مهدی فضل زاده

کارشناس علمی: مهندس مهدی فضل زاده

کارشناس اجرائی: خانم رقیه تفرجی
کارشناس اجرایی: دکتر اسلام مرادی

 

صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

ایمیل:  health.journal89gmail.com 

مجله سلامت و بهداشت دارای مجوزی های ذیل می باشد:

!supportLists]-->·  مجوز فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره 6127/88 مورخه 25/8/88

!supportLists]-->·  مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس کمیسیون نشریات علوم پزشکی به شماره 2885 مورخه 6/8/1391

!supportLists]-->·  دارای رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به شماره 1351 مورخه 20/9/1391

 

مقالات این مجله در پایگاه های ذیل نمایه می شود:

Chemical abstract ServiceISCSIDUlrichsDOAJMagiran, Iran Medex, Iran Journal, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index, Directory Indexing of International Research journals, Academickeys, Directory of Research Journals Indexing, Journal TOCs, Google Scholar, Global Impact Factor, Open J-Gate,  Index Copernicus

نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت و بهداشت:
http://healthjournal.arums.ac.ir/find.php?item=1.40.18.fa
برگشت به اصل مطلب