:: دوره 10، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) ::
جلد 10 شماره 2 صفحات 216-227 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی الگوی مقاومت آنتی‫ بیوتیکی باکتری‫ های بیماری زای تصفیه‫ خانه فاضلاب شهر یاسوج
احسان ایرجی ، علیرضا خداوندی
دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران
چکیده:   (1083 مشاهده)
زمینه و هدف: یکی از راهکارهای حفاظت منابع آبی تصفیه فاضلابها است. از طرفی فاضلابها مهمترین منابع ورود آنتیبیوتیکها به محیطهای آبی هستند. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهری یاسوج در حذف باکتریهای بیماریزای اشریشیا کلی، پسودوموناس آئروژینوزا و لیستریا مونوسیتوژنز و سنجش الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی آنها بوده است.
روش کار: در این مطالعه مقطعی، نمونهها از ورودی تصفیه خانه، خروجی لاگون هوادهی، خروجی لاگون ته نشینی و خروجی پساب تصفیه خانه فاضلاب برای جداسازی، شناسایی و شمارش باکتریها جمع آوری شدند. الگوی مقاومت آنتیبیوتیکی باکتریها به 6 آنتی بیوتیک به روش دیسک دیفیوژن مطابق دستورالعمل استاندرادCLSI تعیین گردید.
یافتهها: از هر چهار محل تعیین شده باکتریها جداسازی، شناسایی و شمارش شدند. میزان کارایی عملکرد تصفیه خانه در حذف کلی باکتریهای اشریشیا کلی، پسودوموناس آئروژینوزا و لیستریا مونوسیتوژنز در خروجی پساب تصفیه خانه طیف 99/54-33/17 درصد بود. باکتریهای بیماریزای مورد مطالعه بیشترین مقاومت به آنتی بیوتیکهای سفکسیم و تریمتوپریم- سولفامتوکسازول و کمترین مقاومت را نسبت به آنتی بیوتیک ایمی پنم از خود نشان دادند. مقاومت چند تایی (دوتایی و سه تایی) در جدایههای باکتریها مشاهده شد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که باکتریهای مقاوم به آنتی بیوتیک در پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب در محیط تخلیه میشوند. لازم است تحقیقات بیشتری برای بهبود فناوریهای تصفیه فاضلاب انجام شود، در نتیجه پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب با کیفیت بهتر تولید میشود.
واژه‌های کلیدی: آنتی بیوتیک، باکتری‫ های مقاوم، اشریشیا کلی، لیستریا مونوسیتوژنز، پسودوموناس آئروژینوزا، تصفیه‫ خانه فاضلاب
متن کامل [PDF 205 kb]   (270 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/4/6 | پذیرش: 1398/4/6 | انتشار: 1398/4/6XML   English Abstract   Printدوره 10، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها