[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 10، شماره 1 - ( بهار 1398 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 34-49 برگشت به فهرست نسخه ها
تاثیر ارزش درک شده بر تصویر ذهنی از مقصد، رضایت و وفاداری گردشگران پزشکی (مطالعه موردی: شهر اردبیل)
باقر عسگرنژاد نوری، ولی نعمتی ، ناطق عباسقلیزاده
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
چکیده:   (2073 مشاهده)
زمینه و هدف: ارزش درک شده، به عنوان عنصری اساسی در استراتژی رقابتی است و تحقیقات نشان داده است که بین کیفیت، ارزش، رضایت و تمایلات رفتاری از جمله وفاداری مشتری، قیمت، قصد خرید مجدد و تبلیغات شفاهی مثبت روابط معنادار وجود دارد. هدف از تحقیق حاضر تاثیر ارزش درک شده بر تصویر ذهنی مقصد، رضایت و وفاداری گردشگران پزشکی (مطالعه موردی شهر اردبیل) بود.
روش کار: این تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی، از لحاظ نوع روش، توصیفی و همبستگی بود. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری در دسترس و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد ارزش درک شده وانگ (2012)، پرسشنامه استاندارد تصویر ذهنی از مقصد وانگ (2012)، پرسشنامه استاندارد رضایت گردشگران الهی و حیدری (1387) و پرسشنامه محقق ساخته قاسمی (1394)، استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد کیفیت خدمات ادراک شده، کیفیت ادراک شده، لذت ادراک شده پزشکی، هزینه ادراک شده پزشکی و ریسک ادراک شده پزشکی بر ارزش درک شده گردشگران پزشکی تاثیرگذار است. همچنین تاثیر ارزش درک شده بر تصویر ذهنی مقصد گردشگران پزشکی تایید شد. تصویر ذهنی از مقصد بر رضایت و وفاداری گردشگران پزشکی تاثیر داشته و در نهایت تاثیر رضایت بر وفاداری گردشگران پزشکی نیز مورد تایید قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها، سرمایه گذاری در راستای بهبود کیفیت خدمات گردشگری و نیز کاهش مخاطرات احتمالی ناشی از فعالیت‌های گردشگری و علاوه بر آن تلاش جهت کاهش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم برای گردشگران پزشگی، می‌تواند به بهبود ارزش ادراک شده آنها از گردشگری منجر گردد. همچنین می‌توان با ارائه خدمات استاندارد و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای گردشگران پزشکی نسبت به ایجاد تصویر ذهنی مثبت در آنها اقدام نمود که این امر موجب رضایت و در نهایت وفاداری این گردشگران برای مراجعات بعدی و تبلیغات دهان به دهان مثبت توسط آنها خواهد شد.
واژه‌های کلیدی: ارزش درک شده، تصویر ذهنی از مقصد، رضایت، وفاداری، ‌گردشگری پزشکی
متن کامل [PDF 404 kb]   (719 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
فهرست منابع
1. Garcia-Altes A. the development of health tourism services. Annals of Tourism Research. 2013; 32: 262. [DOI:10.1016/j.annals.2004.05.007]
2. Beerli A, Martin JD. Factors influencing Destination Image. Annals of travel research. 2012; 31(3): 657-681. [DOI:10.1016/j.annals.2004.01.010]
3. Gallarza MG, Saura IG, Garcia HC. Destination image: Towards a conceptual framework. Annals of tourism research. 2010; 29 (1): 56-78. [DOI:10.1016/S0160-7383(01)00031-7]
4. Chen CF, Chen FS. Experience quality, perceived value, satisfaction and behavioral intentions for heritage tourists. Tourism Management. 2010; 31: 29-35. [DOI:10.1016/j.tourman.2009.02.008]
5. EbrahimPour H, HasanZade M, Nemati V. Organizational Citizenship behavior and Tourists loyalty, Journal Studies management. 2012; 7(18): 73-94.
6. Nazar Khan MS, Rasheed S, Islam F, Ahmad IA, Rizwan M. Corporate Branding, Emotional Attachment and Brand Loyalty: The Case of Luxury Fashion Branding. International Journal of Scientific and Research Publications. 2016; 6(5): 151- 159.
7. Lee TH, Shen YL. The Influence of Leisure Involvement and Place Attachment on Destination Loyalty: Evidence from Recreationists Walking Their Dogs Urban Parks. Journal of Environmental Psychology. 2013; 33: 76 - 85. [DOI:10.1016/j.jenvp.2012.11.002]
8. Haqiqi Kafash M, Ziaee M, Jafari M. Prioritize the factors related to the development of medical tourism. Journal of Tourism Studies. 2010; 11(12): 23-40.
9. Mohamad WN, Omar A, Haron MS. The Moderating Effect of Medical Travel Facilitation in Medical Tourism. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2012; 65: 358-363. [DOI:10.1016/j.sbspro.2012.11.134]
10. Bookma MZ, Bookman KR. Medical tourism in developing countries. New York: Palgrave Macmillan. 2007. [DOI:10.1057/9780230605657]
11. Youngman I. Medical tourism facts and figures. An independent report. Goel, S.L., & Kumar, R. Medical tourism and hospital services. New Delhi, India: Deep & Deep Publications PVT. Ltd. 2010.
12. Goel SL, Kumar R. Medical tourism and hospitalservices. New Delhi, India: Deep & Deep Publications PVT. Ltd. 2010.
13. Garcia CJA, Pagan R. Hardeman. Context matters: Where Would You be the Least worse off in the US if You Were Uninsured? Health Policy. 2010; 94(1): 76-83. [DOI:10.1016/j.healthpol.2009.08.010]
14. Turner L. First world health care at third world Prices': Globalization, bioethics and medical Tourism. biosocieties. 2007; 2: 303-325. [DOI:10.1017/S1745855207005765]
15. Awadzi W, Panda D. Medical Tourism: Globalization and the Marketing of Medical Services, the Consortium. Journal of Hospitality and Tourism. 2006; 11(1): 1-7.
16. Crooks VA, Kingsbury P, Snyder J, Johnston R. What is known about the Patient's Experience of Medical Tourism? A Scoping Review. BMC Health Services Research. 2010; 376: 1-12. [DOI:10.1186/1472-6963-10-266]
17. ArabshahiKarizi A, AryanFar M. Health Tourism and Medical - Treatment Tourism Capabilities of Iran. Journal of tourism space. 2013; 3(9): 133-152.
18. Connell J. Medical Tourism: Sea, Sun, Sand and … Surgery. Tourism Management. 2006; 27(6): 1093-1100 [DOI:10.1016/j.tourman.2005.11.005]
19. Ebrahimi A, Mansuri SH. The Effect of Service Quality, Perceived Value and Enjoyment of Sentiment Affect Consumer Behavior. Journal of Management. 2014; 10(32): 1-14.
20. Kazemi M, Pour S, SaadatYar FS, Bitaraf F. The Impact of Perceived Image Tourists on the Perceived Quality of the Caspian Sea Coastal Towns with an Emphasis on the Mediating. Journal of Research and Urban Planning. 2011; 2(6): 19-34.
21. Qudarzi M, Taghvaee M, ZanghiAbadi A. The Development of the Domestic Medical Tourism in Shiraz. Health information management. 2015; 11(4): 485-496.
22. HeydarZade K, JavanBakht A. The Effect of Consumer Environmental Perceptions buys on Emotion, and Desire to Understand the Behavior of Tourists. Journal of Marketing Management. 2015; 27: 1-16.
23. Petrick JF, Morais DD, Norman WC. An examination of the determinants of entertainment vacationers' intentions to revisit. Journal of Travel Research. 2013; 40, 8-41.
24. Mansuri Moayed F, Soleymani S, Marketing Tools and Tourists Destination Image. Journal of Tourism Studies. 2013; 7(18): 93-110.
25. Baloglu S, McCleary KW. A Model of Destination Image Formation. Annals of travel research. 2012; 26: 868-897. [DOI:10.1016/S0160-7383(99)00030-4]
26. Kanoknon S. Tourist Motivation to Use Homestays in Thailand and their Satisfaction based on the Destination's Cultural and Heritage based Attribute, Dissertations. Academic- University of MissouriColumbia. Prebensen. 2012.
27. Song H. The Hong Kong Tourist Satisfaction Index. Annals of Tourism Research. 2013.
28. Aqaee P, RAzavian MT, Saeedi Rad M, Kharaee M. Analysis of Factors Affecting Tourist Satisfaction (Case Study: Qorveh). Journal of tourism space. 2013; 4(21): 97-113.
29. EbrahimPour H, Seyyed Naqavi MA, Yaqubi NM. Factors Affecting the Satisfaction and Loyalty of Tourists in Ardabil Province (region tourism case study Sareyn), Journal Studies management. 2011; 14: 69-92.
30. Gim TT. Tourist Satisfaction, Image, and Loyalty from an Interregional Perspective: An Analysis of Neighboring Areas with Distinct Characteristics. Sustainability. 2018; 10: 1-18. [DOI:10.3390/su10041283]
31. Han SY, Park SJ, Lee HJ. The Study on the Structural Relations among the Visitor Satisfaction, its Antecedents and the Modification of Images of Korea Perceived by Chinese and Russian Tourists after Their Visits to Korea. J. Digit. Converg. 2014; 12: 115-125. [DOI:10.14400/JDPM.2014.12.1.115]
32. Lai F, Griffin M, Babin BJ. How Quality, Value, Image, and Satisfaction Create Loyalty at a Chinese Telecom. Journal of Business Research. 2009; 62(10): 980-986. [DOI:10.1016/j.jbusres.2008.10.015]
33. Bui HT, Le TA. Tourist Satisfaction and Destination Image of Vietnam's Ha Long Bay. Asia Pac. J. Tour. Res. 2016; 21: 795-810. [DOI:10.1080/10941665.2015.1075564]
34. Zhang H, Fu X, Cai LA, Lu L. Destination Image and Tourist Loyalty: A Meta-Analysis. Tour. Manag. 2014; 40:213-223. [DOI:10.1016/j.tourman.2013.06.006]
35. Assaker G, Vinzi VE, O'Connor P. Examining the Effect of Novelty Seeking, Satisfaction, and Destination Image on Tourists' Return Pattern: A Two Factor, Non-Linear Latent Growth Model. Tour. Manag. 2011; 32: 890-901. [DOI:10.1016/j.tourman.2010.08.004]
36. Goo YM, Yew XT, See SF. An investigation of tourists' destination image, satisfaction and destination loyalty: Batu Ferringghi Beach, Penang. In Proceedings of the 2nd Tourism and Hospitality International Conference, Langkawi, Malaysia. 5-6 November 2014.
37. Eusebio C, Vieira AL. Destination Attributes' Evaluation, Satisfaction and Behavioral Intentions: A Structural Modelling Approach. International Journal of Tourism Research. 2011; 15(1): 66-80. [DOI:10.1002/jtr.877]
38. Coban S. The Effects of the Image of Destination on Tourist Satisfaction and Loyalty: The Case of Cappadocia. European Journal of Social Science. 2012; 2(29): 222-232.
39. Carvajal-Trujillo E Sanz S. The Moderating Effects of Personal and Situational Characteristics on the Image, Satisfaction and Future Behavioral Intention with Ports of Calls. In: 2nd International Symposium on Partial Least Squares Path Modeling - The Conference for PLS Users. Seville, Spain.16 - 19 June 2015.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Asgarnezhad Nouri B, Nemati V, Abbasgholizadeh N. The Effect of Perceived Value on the Destination Image, Satisfaction and Loyalty of Medical Tourists: A Case Study in Ardabil. j.health. 2019; 10 (1) :34-49
URL: http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-1769-fa.html

عسگرنژاد نوری باقر، نعمتی ولی، عباسقلیزاده * ناطق. تاثیر ارزش درک شده بر تصویر ذهنی از مقصد، رضایت و وفاداری گردشگران پزشکی (مطالعه موردی: شهر اردبیل). سلامت و بهداشت. 1398; 10 (1) :34-49

URL: http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-1769-fa.htmlدوره 10، شماره 1 - ( بهار 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و بهداشت Journal of Health
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4102