:: دوره 9، شماره 2 - ( ویژه نامه بهار 1397 ) ::
جلد 9 شماره 2 صفحات 152-158 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تاثیر آموزش تغذیه بر بهبود عوارض حاملگی در سه ماهه سوم مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل در سال 1395
داود ادهم، زهرا رسولی اقدم، ناطق عباسقلیزاده
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
چکیده:   (125 مشاهده)
زمینه و هدف: یکی از مراحل مهم زندگی زنان، بارداری است که موجب تغییرات فیزیولوژیک زیادی میشود و میتواند باعث ایجاد عوارض در زنان باردار شود. که هدف این مطالعه بررسی تاثیر آموزش تغذیه در بهبود عوارض حاملگی در سه ماهه سوم در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر اردبیل بود.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه مداخله ای است که بر روی 330 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی اردبیل در سال 1395 در دو گروه آزمون (110 نفر) و کنترل (220 نفر) انجام گرفت. برای جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که شامل 22 سوال در مورد متغیر های جمعیت شناختی مثل سن، شغل مادر، درآمد، میزان تحصیلات و نوع بارداری، ابتلا به دیابت و حیطه های آگاهی و عملکرد میباشد که داده ها پس از جمعآوری توسط نرم افزار آماری spss-19 و آزمونهای توصیفی، تی تست و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: اختلاف دو گروه آزمون وکنترل از نظر مصرف مرتب مولتی و یتامین و آهن  معنیدار بود. اما از نظر تحصیلات و شغل ارتباط آماری معنیداری  بین دو گروه وجود نداشت. همچنین قبل از انجام مداخله آموزشی آگاهی و عملکرد گروه آزمون و کنترل در حد متوسط بود اما پس از انجام مداخله آگاهی و عملکرد گروه آژمون افزایش یافت. اما افزایش امتیاز گروه کنترل در زمینه عملکرد معنی دار نبود.
نتیجه گیری: با توجه به موثر بودن نتایج این مطالعه در بهبود عوارض بارداری باید از تمامی رسانه ها برای دادن آموزش به زنان باردار استفاده کرد.
واژه‌های کلیدی: تغذیه، عوارض بارداری، مادران باردار، اردبیل
متن کامل [PDF 99 kb]   (81 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۲/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۶


XML   English Abstract   Printدوره 9، شماره 2 - ( ویژه نامه بهار 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها