:: دوره 8، شماره 3 - ( تابستان 1396 ) ::
جلد 8 شماره 3 صفحات 328-335 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی وضعیت فشار خون و عوامل مرتبط با آن در بیماران پرفشاری خون، مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شهررشت بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در سال 1393
فردین مهرابیان، ربیع ا. . فرمانبر، مرجان مهدوی روشن، سعید امیدی، رقیه عا قبتی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
چکیده:   (1113 مشاهده)
زمینه و هدف: بیماریهای قلبی عروقی از بیماریهای شایع در جهان بوده و شایع ترین علت مرگ و میر بزرگسالان در دنیا شناخته شده، از این بین شیوع بالای پرفشاری خون در سراسر جهان و ایجاد عوارض جدی آن بر ارگانهای بدن که سومین عامل کشنده در دنیا محسوب میشود و سبب یک مرگ از هر هشت مرگ میباشد، که آن را به مشکل عمده جوامع تبدیل کرده است. فشارخون اولین عامل ایجاد کننده ناتوانی و مرگ است و قابل در مان نیست اما لازم است که مدیریت شود و لازمه مدیریت آن، خودمراقبتی است. بدین منظور مطالعه حاضر با هدف بررسی و ضعیت بیماران مبتلا به پرفشاری خون انجام شد.
روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی و مقطعی بوده و جامعه پژوهش آن 150 نفر از بیماران پرفشاری خون مراجعهکننده به مراکز شماره 13 و 14 رشت بوده است. افراد به روش سهمیه ای در بین سه خانه بهداشت و در هر خانه بهداشت به شکل تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه ای مشتمل بر 40 سوال که روایی آن از طریق پانل خبرگان و ثبات در ونی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (71/0) تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از spss و آزمون های توصیفی و استنباطی انجام شد.
یافته ها: در این مطالعه 76 در صد از جامعه پژوهشی زن و 24 درصد مرد بودند. 7/62 در صد سابقه بیماری داشته و 37/3 در صد بدون سابقه بیماری بودند و از این بین تنها 3/75 درصد جهت اندازه گیری فشارخون به در مانگاه مراجعه داشته اند. 101 نفر آنان معادل 3/67 درصد بیسواد، 42 نفر آنان معادل 28 درصد ابتدایی و 5 نفرمعادل 3/3 درصد راهنمایی و 3/1 درصد سواد دیپلم و بالاتر داشتند. در بررسی سن، میانگین سنی افراد 08/56 سال با انحراف معیار 11/6 بوده است. بالاترین میانگین در فشار خون سیستولیک یک مراقبت قبل (سومین وآخرین هفته ای که فشار خون کنترل شد) با عدد 63/134 همراه با انحراف معیار 13/13 و پایین ترین میانگین در فشار خون دیاستولیک ثبت شده داخل پرونده آنان با میانگین 86/79 و انحراف معیار 51/8 بود .
نتیجه گیری: با توجه به یافتههای این تحقیق و بررسی وضعیت موجود بیماران، اهمیت آموزش بیشتر در خصوص ارتقای رفتارهای مرتبط با کنترل فشار خون در این گروه از بیماران با استفاده از تئوریهایی مانند تئوری رفتار برنامهریزی شده در جامعه دیده میشود تا بر اساس مداخلات لازم شاهد کنترل و کاهش فشار خون بالا در سطح جامعه باشیم.
واژه‌های کلیدی: بیماری‬های قلبی، عروقی، فشارخون، تئوری رفتار برنامه ریزی شده
متن کامل [PDF 125 kb]   (365 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۵/۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۵/۹


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 3 - ( تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها