:: دوره 8، شماره 3 - ( تابستان 1396 ) ::
جلد 8 شماره 3 صفحات 289-297 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی عوامل موثر بر رفتار‬های تغذیه‬ ای سالم رابطان بهداشتی شهر رشت بر اساس مدل پرسید- پروسید
فردین مهرابیان ، پریسا کسمایی، زهرا عطرکار روشن، مرجان مهدوی روشن، مریم دفاعی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
چکیده:   (1187 مشاهده)

مقدمه و هدف: سلامتی و رفتار با یکدیگر مرتبط هستند و بسیاری از بیماری ها در رفتارها و عادات نادرست افراد ریشه دارند. لذا پیشگویی یا تعیین رفتار برای جستجوی اقدامات موثر در جهت کاهش ابتلا به بیماری ها و ارتقای سلامتی مفید است. این پژوهش با هدف تعیین عوامل موثر بر رفتار تغذیه ای رابطان بهداشتی، بر اساس مدل پرسید  - پروسید انجام شد.

روش کار: پژوهش از دسته مطالعات توصیفی، تحلیلی و مقطعی بود. جامعه و محیط پژوهش 153 نفر از رابطان بهداشتی فعال در مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای بهداشتی شهر رشت در سال 1394 بودند که به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه خودایفای روا و پایا و بر اساس مدل پرسید -پروسید بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS-18 و شاخصهای آمار توصیفی و تحلیلی استفاده شد.

یافته ها: میانگین سنی رابطان 11/9 ± 03/43 سال بود. همه سازه های مدل پرسید پروسید شامل: آگاهی (0001/0p<، 296/0=β) و نگرش (0001/0p<، 396/0=β)، عوامل تقویت کننده (02/0p<، 155/0=β) و قادر کننده (03/0p<، 144/0=β)، پیشگویی کننده رفتار تغذیه ای بودند. بر اساس آزمون رگرسیون خطی، سازه های الگوی پرسید- پروسید در مجموع توانستند توضیح دهنده 40 درصد تغییرات رفتار تغذیه ای سالم باشند (0001/0>p، 400/0=R2). بین تمامی سازههای مدل پرسید با رفتار تغذیه ای، همبستگی مستقیم و معنی داری مشاهده شد (05/0>p).

نتیجه گیری: نگرش، آگاهی و عوامل تقویت کننده و قادر کننده به ترتیب، مهمترین عوامل موثر بر رفتار تغذیه ای بودند. وضعیت نگرش و عوامل تقویت کننده، مطلوب و سایر سازه ها در سطح متوسط بودند. با توجه به همبستگی مستقیم بین سازه های مدل پرسید و رفتار تغذیه ای رابطان بهداشتی، پیشنهاد می شود مداخلات آموزشی مقتضی بر اساس مدل پرسید- پروسید به منظور ارتقای رفتارهای تغذیه ای صورت گیرد.

واژه‌های کلیدی: مدل پرسید- پروسید، رابطان بهداشتی، رفتار تغذیه ای
متن کامل [PDF 118 kb]   (482 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۳۰ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۳۰


XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 3 - ( تابستان 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها