[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 5 - ( زمستان 1397 ) ::
جلد 9 شماره 5 صفحات 576-588 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه تاثیر آموزش به دو شیوه سنتی و مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر انجام تمرینات کگل در زنان میانسال
کبری حمزه ای ، کاظم حسین زاده ، نضال آژ ، مریم مافی
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
چکیده:   (2219 مشاهده)
زمینه و هدف: مطالعات انجام شده اثربخشی تمرینات کگل را در پیشگیری و درمان ضعف عضلات لگن و در نتیجه بیاختیاری ادرار که از مهمترین عوارض آن میباشد اثبات کرده اند، اما هنوز بعنوان یک روش رایج توسط خانمها بکار گرفته نمیشود. لذا استفاده از یک الگوی آموزشی جهت ترغیب گروه هدف به انجام مستمر این تمرینات ضرورت دارد. هدف از انجام مطالعه حاضر مقایسه انجام تمرینات کگل بعنوان جزیی از رفتارهای ارتقادهنده سلامت با استفاده از الگوی آموزشی اعتقاد بهداشتی در قیاس با روشهای سنتی آموزش میباشد.
روش کار: این مطالعه از نوع کارآزمایی کنترل شده تصادفی بود که بر روی 100 نفر از زنان میانسال مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت در شهر الوند در سال 1396 انجام شد، نمونه ها بصورت تخصیص تصادفی در دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند؛ جهت گروه کنترل، نمونه ها از مراقبتهای معمول بهره گرفتند و در گروه مداخله برنامه آموزشی بر پایه الگوی اعتقاد بهداشتی اجرا شد. مداخله آموزش طی 4 جلسه آموزشی سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی و نمایش عملی اجرا شد. جهت هر دو گروه کنترل و مداخله، دو ماه بعد از اجرای برنامه آموزشی، مجدداً پرسشنامه تکمیل شد و گروه مداخله علاوه بر پرسشنامه، چک لیست را نیز پس از دو ماه تحویل دادند.
یافته ها: میانگین نمره آگاهی در گروه آزمون قبل از مداخله 46/6 و بعد از مداخله 92/9 بود که به طور معنیداری نسبت به گروه کنترل (56/6 به 54/6) افزایش یافته بود (001/0p<). قبل از مداخله تنها 7 نفر با ورزش کگل آشنایی داشتند که بعد از مداخله در گروه آزمون تمامی نمونه ها با این تمرینات آشنایی کامل پیدا کردند. قبل از مداخله 10 درصد نمونه ها ورزش کگل را بدرستی و مرتب انجام میدادند که بعد از مداخله به 100 درصد رسید، ولی در گروه کنترل تغییرات محسوس نبود. در مورد زیرمقیاسهای الگوی اعتقاد بهداشتی یعنی حساسیت و شدت درک شده، منافع و موانع ، راهنمای عمل و خودکارآمدی قبل و بعد از مداخله درگروه آزمون با استفاده از تی زوجی اختلاف معنیداری مشاهده شد ولی این تغییرات برای گروه کنترل معنیدار نبود.
نتیجه گیری: آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی سبب ارتقاء میزان انجام تمرینات ورزشی کگل در زنان میانسال گردید، لذا ضرورت دارد که به مراقبین سلامت در مورد استفاده از الگوهای تغییر رفتار آگاهی لازم داده شود.
واژه‌های کلیدی: ضعف عضلات کف لگن، تمرینات کگل، الگوی اعتقاد بهداشتی
متن کامل [PDF 171 kb]   (720 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۹/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۹/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۶
فهرست منابع
1. Rangraziedi MM, Rasoli DG. The relationship between the severity of urinary incoctinence after giving birth by parity in women. J obstetrics Gynecology Iran. 2014;105(17):18-25.
2. Bo K, Holme I. Pelvic floor muscle training is effective in treatment of female stress urinary incontinence, but how does it work? International Urogynecol Journal. 2004;(15):76-84 [DOI:10.1007/s00192-004-1125-0]
3. Jonathan S. Berek. Berek & Novak's gynecology. 15th ed. Philadelphia (USA). Lippincott Williams & Wilkins. 2012:1615-40
4. Irwin DE, Hunskaar S, Reilly K, Kopp Z, Herschorn S, et al. Population-based survey of urinary incontinence, overactive bladder, and other lower urinary tract symptoms in five countries results of the EPIC study. Eur Urol. 2006;50(6):314-1306. [DOI:10.1016/j.eururo.2006.09.019]
5. Rogers RG. Urinary stress incontinence in women. New England Journal of medicine. 2008;358(10):1029-36. [DOI:10.1056/NEJMcp0707023]
6. Nygaard I, Barber MD, Burgio KL, Kenton K, Meikle S, Schaffer J, et al. Prevalence of symptomatic pelvic floor disorders in US women. Journal of the American Medical Association. 2008;300(11):1311-6. [DOI:10.1001/jama.300.11.1311]
7. Javadifar N, Komelifar R, Afshary P. prevalence, type and predisposing factors of urinary incontinence in reproductive age women. Scuentific journal of Ilam university of medical scuences. 2018;25(4):45-55.
8. Tashkory M. Moghimi A, Pilavaryan A, Moghimi M. Study of severity and prevalence of stress incontinence in menopouse working women in khorasan. Iraian journal of Oobstetrics, Gyneocology and Infertility. 2007;9(2):47-51
9. Sharifirad GH, Hazavehie SMM, Mohebi S, Rahimi MA, Hasanzadeh A. The effect of health education based on Health Belife Model on self care of leg in type 2 diabetic patients. Persian Iranian journal of endocrinology and Metabolism Journal of Shahidbeheshti university of medical sciences and health services. 2005;14(1):18-27.
10. Whittaker JL, Thompson JA, Teyhen DS, Hodges P. Rehabilitative ultrasound imaging of pelvic floor muscle function. J Orthop Sports Phys Ther. 2007;37(8):98-487. [DOI:10.2519/jospt.2007.2548]
11. Wyman JF, Burgio KL, Newman DK. Practical aspects of lifestyle modifications and behavioural interventions in the treatment of overactive bladder and urgency urinary incontinence. International Journal Clinincal Practice. 2009;63(8):1179-91 [DOI:10.1111/j.1742-1241.2009.02078.x]
12. Lee D, Lee LJ. Stress incontinence – A consequence of failed load transfer through the pelvis? Fifth Interdisciplinary World Congress on Low Back and Pelvic Pain. Melbourne, Australia. 2004.
13. Petros PE, Woodman PJ. The Integral Theory of incontinence. Int Urogynecol J. 2008;19(1):35-40. [DOI:10.1007/s00192-007-0475-9]
14. Golmakani N, Esfalani A, KabiriaM. Pelvic floor muscle relaxant exercises for treating incontinence Urine Stress. Iraian journal of Oobstetrics, Gyneocology and Infertility. 2012;15(26):8-14.
15. Gibbs RS, Karlan BY, Haney AF, Nygaard IE. Danforth's obstetrics & gynecology 10th ed. Lippincott Williams & Wilkins (Philadelphia. USA). 2008: 1791-1805.
16. Chen HL LY, Chien WJ, Huang WC, Lin HY, Chen PL. The effect of ankle position on pelvic floor muscle contraction activity in women. Urol Mar. 2009;181(3):23-1217. [DOI:10.1016/j.juro.2008.10.151]
17. Kim JI. Continence efficacy intervention program for community residing women with stress urinary incontinence in Japan. Public Health Nurs. 2001;18(1):64-72. [DOI:10.1046/j.1525-1446.2001.00064.x]
18. Sar D, Khorshid L. The effects of pelvic floor muscle training on stress and mixed urinary incontinence and quality of life. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2009;36(4):429-35. [DOI:10.1097/WON.0b013e3181aaf539]
19. Albers-Heitner JM, Berghmans BL, Nieman FF, Venema PP, Severens JJ, Winkens RR. Effectiveness of involving a nurse specialist for patients with urinary incontinence in primary care: results of a pragmatic multicentre randomised controlled trial. Int J Clin Pract. 2011;65(6):705-12. [DOI:10.1111/j.1742-1241.2011.02652.x]
20. Rezapour B, Mostafavi F, Khalkhali H. Theory Based Health Education: Application of Health Belief Model for Iranian Obese and Overweight Students about Physical Activity in Urmia, Iran. international journal of preventive medicine. 2016;7:115. [DOI:10.4103/2008-7802.191879]
21. Alameh M, Farahani A, Tabatabaee M. Integrated Care Guidelines for Midlife Health.2016. available: www. behdash.gov.ir
22. Marandi SA. The integration of medical education and health care services in the IR of Iran and its health impact. Iranian J Public health. 2009; 38(1):4-12
23. Hoseinzadeh K, Niknami S. Determinants of Family's Self-Efficacy for Physical Activity; A Qualitative Study. j.health. 2016; 7(3):288-300.
24. karmi M. The Effect of Education Based on the Health Belief Model in Creating Breast Self-Exam. Breast-Pediatrician Journal of the East.2008;4(10):281-291
25. Sharifiehrad GH, Hazavei MM, Hasanzadeh H, Danshamous A. The effect of health education based on Health Belife Model on preventive actions of smoking in grade one middle school student. J Arak Uni Sci. 2008;10(1):2-6.
26. Niksadat N, Solhi M, Shojaezadah D, Gohari M. Invesigating the effect of education based on health belief model on improving the preventive behaviors of self-medication in womem. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences. 2014; 20(113): 49-60.
27. Safarzadez S, Moghadam B, Saffari M. The Impact of Education on Performing Postpartum Exercise Based on Health Belief Model. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences. 2016; 57(6):776-784.
28. Tavassoli E. Effect of education based on health belief model and promoting fruit and vegetable consumption in order to prevent Cardiovascular Diseases. Journal of Health in the Field. 2013;1(2),1-12.
29. kashaninan M, Shah Ali SH, Nazemi M, Bhasadri SH. evaluation of effect of kegel exercise and kegel master device on theurinary incontinence in women of reproductive age anda comparision between them. journal of razi. 2011;17(77):55-65.
30. Khodarahmi SH, kariman N. Ebadi A, Ozgoli G, effect of exercise on stress incontinence in women. Iraian journal of Oobstetrics, Gyneocology and Infertility. 2018; 21(3):78-89.
31. Farahani Dastjani F, Shamsi M, Khorsandi M, Ranjbaran M, Rezvanfar M. Evaluation of the Effects of Education Based on Health Belief Model on Medication Adherence in Diabetic Patients. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism.2016;18(2):83-9.
32. Guvenc G. Aaic H. Health Belief Model Scale for Cervical Cancer and Pap Smear Test: psychometric testing. Journal of Advanced Nursing. 2011;67(2):428- [DOI:10.1111/j.1365-2648.2010.05450.x]
33. Frankenfield KM. Health Belief Model of Breast Cancer Screening for Female College Students. Master's Theses and Doctoral Dissertations. Mishigan University, USA. 2009: 258.
34. Heydari E, Noroozi A, Tahmasebi R. The Impact of Education Based on Health Belief Model on Mammography among Bushehrian Teachers. Iran J Health Educ Health Promot. 2017; 4 (4):271-280. [DOI:10.18869/acadpub.ihepsaj.4.4.271]
35. Hatefnia E. Ghazi Vakili Z. Investigating Factors Related to Regular Physical Activity to Prevent Osteoporosis in Female Female Employees of Alborz based on Health Belief Model. Journal of Alborz University of Medical Sciences. 2016;5(2):78-86 [DOI:10.18869/acadpub.aums.5.2.78]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hamzaee K, Hossain Zadeh K, Azh N, Mafi M. Efficacy of Health Belief Model Compared to the Traditional Education on Kegel Exercises in Middle-Aged Women. j.health. 2018; 9 (5) :576-588
URL: http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-1696-fa.html

حمزه ای کبری، حسین زاده کاظم، آژ * نضال، مافی مریم. مقایسه تاثیر آموزش به دو شیوه سنتی و مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر انجام تمرینات کگل در زنان میانسال. سلامت و بهداشت. 1397; 9 (5) :576-588

URL: http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-1696-fa.htmlدوره 9، شماره 5 - ( زمستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و بهداشت Journal of Health
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4122