[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 5 - ( زمستان 1397 ) ::
جلد 9 شماره 5 صفحات 530-540 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی سبک زندگی ارتقادهنده سلامت بهورزان خانه‫های بهداشت شهرستان‫های خلخال و کوثر در سال 1395
جعفر عطائی، عزیز کامران، علی اکبر شکارچی، ایرج اعتبار، اسفندیار حقیری، محسن باقری
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
چکیده:   (2038 مشاهده)
زمینه و هدف: سبک زندگی ارتقادهنده سلامتی شامل اقدامات و عقایدی است که افراد را متقاعد به سالم ماندن و محافظت از آنها در مقابل بیماریها میکند. این مطالعه جهت بررسی برخی از ابعاد سبک زندگی بهورزان خانههای بهداشت شهرستان خلخال و کوثر انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی با شرکت 120 نفر از بهورزان شهرستانهای خلخال و کوثر انجام شد. جهت گردآوری دادهها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیکی و پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت والکر استفاده گردید. دادهها با روشهای آمار توصیفی و آزمونهای آماری t مستقل، ANOVA، آزمون نیرومند وِلچ و آزمون تعقیبی توکی، با استفاده از نرم افزار SPSS-20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: میانگین سن شرکت کنندگان 4/6±40 بود و اکثریت آنها را زنان تشکیل میدادند (66%). امتیاز کلی سبک زندگی ارتقادهنده سلامت 65/0±3/2 بود. بالاترین و پایینترین امتیاز بترتیب در بعد خود شکوفایی (61/0±05/3) و حمایت بین فردی (76/0±90/1) مشاهده شد. از بین ابعاد مختلف سبک زندگی، بُعد «فعالیت بدنی» با متغیر سن، بعد «حمایت بین فردی» با متغیرهای جنسیت و وضعیت تأهل، بعد «خودشکوفایی» با متغیر جنسیت و امتیاز کلی سبک زندگی با متغیر سابقه کار رابطه معنی داری را نشان دادند.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، رفتارهای ارتقادهنده سلامت در بهورزان خانه های بهداشت نسبت به مطالعات مشابه انجام شده وضعیت مطلوبی نداشت. ابعاد مختلف سبک زندگی شرکت کنندگان با برخی متغیرهای دموگرافیکی شامل سن، جنس و وضعیت تأهل رابطه معنی داری نشان داد. در هر دو جنس پایینترین امتیاز در بعد «حمایت بین فردی» مشاهده شد.
واژه‌های کلیدی: سبک زندگی سالم، کیفیت زندگی، کارکنان خدمات بهداشتی، بهورز، خانه بهداشت
متن کامل [PDF 192 kb]   (935 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۹/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۷/۹/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۵
فهرست منابع
1. Mahdi Kani MS The concept of "lifestyle" and its scope in the social sciences. Cultural Studies of Iran. Spring 2008; 1(1), (Series 1):205-6
2. Nacar M, Baykan Z, Cetinkaya F, Arslantas D, Ozer A, Coskun O, et al. Health promoting lifestyle behaviour in medical students: a multicentre study from Turkey. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(20):8969-74. [DOI:10.7314/APJCP.2014.15.20.8969]
3. Byrne DW, Rolando LA, Aliyu MH, McGown PW, Connor LR, Awalt BM, et al. Modifiable Healthy Lifestyle Behaviors: 10-Year Health Outcomes From a Health Promotion Program. American Journal of Preventive Medicine. 2016;51(6):1027-37. [DOI:10.1016/j.amepre.2016.09.012]
4. Al-Qahtani MF. Health-promoting lifestyle behaviors among nurses in private hospitals in Al-Khobar, Saudi Arabia. J Egypt Public Health Assoc. 2015;90(1):29-34. [DOI:10.1097/01.EPX.0000461325.97703.8a]
5. Buck KD, Roe D, Yanos P, Buck B, Fogley RL, Grant M, et al. Challenges to assisting with the recovery of personal identity and wellness for persons with serious mental illness: Considerations for mental health professionals. Psychosis. 2013;5(2):134-43. [DOI:10.1080/17522439.2012.699544]
6. Organization WH. Global health risks mortality and burden of dis-ease attributable to selected major risks; 2009. Available at:[Accessed 25 June 2014]. World Health Organization; 2009 [cited 2014 25 June]. Available from: http://www.who.int/ healthinfo/ global_burden_disease/ GlobalHeal-thRisks_report_full.pdf
7. Toubaei S, Sahraeian A. Burnout and job satisfaction of nurses working in internal, surgery, psychiatry burn and burn wards. The Horizon of Medical Sciences. 2007;12(4):40-5.
8. Profis M, Simon-Tuval T. The influence of healthcare workers' occupation on Health Promoting Lifestyle Profile. Ind Health. 2016;54(5):439-47. [DOI:10.2486/indhealth.2015-0187]
9. Dayoub E, Jena AB, editors. Chronic Disease Prevalence and Healthy Lifestyle Behaviors Among US Health Care Professionals. Mayo Clinic Proceedings; 2015; 90(12): 1659-1662 [DOI:10.1016/j.mayocp.2015.08.002]
10. Hidalgo KD, Mielke GI, Parra DC, Lobelo F, Simões EJ, Gomes GO, et al. Health promoting practices and personal lifestyle behaviors of Brazilian health professionals. BMC Public Health. 2016;16(1):1114. [DOI:10.1186/s12889-016-3778-2]
11. Lobelo F, Duperly J, Frank E. Physical activity habits of doctors and medical students influence their counselling practices. British journal of sports medicine. 2009;43(2):89-92. [DOI:10.1136/bjsm.2008.055426]
12. Sabaghian M, Fouladvand A, Fatahi Z, Motahharifard M. Quality of Life Among Behvarzs in Qazvin Province. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2016;14(1):71-80.
13. Abdolkarimy M ZM, Mahmoodi H, Dashti S, Faryabi R, Movahed E. Health Promoting Behaviors and their Relationship with Self-efficacy of Health Workers. IJN. 2017;30(105):68-79 [DOI:10.29252/ijn.30.105.68]
14. Boyce W, Torsheim T, Currie C, Zambon A. The family affluence scale as a measure of national wealth: validation of an adolescent self-report measure. Social indicators research. 2006;78(3):473-87. [DOI:10.1007/s11205-005-1607-6]
15. Mehrdad R, Mazloumi A, Arshi S, Kazemi Z. Work ability index among health care personnel in a university hospital in Tehran, Iran. Work. 2016:1-7.
16. Shadpour K. Primary health care networks in the Islamic Republic of Iran. eastern mediterranean health journal. 2000; 6(4):822-5. ( available at: http://www.who.int/iris/handle/10665/118933)
17. Pileroodi S. county Healthcare Network, Third edition, 2nd. Tehran: Razavieh, 2006:13-31.
18. Walker S, Hill-Polerecky D. Psychometric evaluation of the health-promoting lifestyle profile II. Unpublished manuscript, University of Nebraska Medical Center. 1996:120-26.
19. Mohammadi Zeidi I, Pakpour Hajiagha A, Mohammadi Zeidi B. Reliability and validity of Persian version of the health-promoting lifestyle profile. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2012;21(1):102-13.
20. Jonsdottir IH, Börjesson M, Ahlborg G. Healthcare workers' participation in a healthy-lifestyle-promotion project in western Sweden. BMC Public Health. 2011;11(1):1. [DOI:10.1186/1471-2458-11-448]
21. Beser A, Bahar Z, Buyukkaya D. Health promoting behaviors and factors related to lifestyle among Turkish workers and occupational health nurses' responsibilities in their health promoting activities. Ind Health. 2007;45(1):151-9. [DOI:10.2486/indhealth.45.151]
22. Hensel D. Relationships among nurses' professional self-concept, health, and lifestyles. Western journal of nursing research. 2011;33(1):45-62. [DOI:10.1177/0193945910373754]
23. McElligott D, Siemers S, Thomas L, Kohn N. Health promotion in nurses: is there a healthy nurse in the house? Applied Nursing Research. 2009;22(3):211-5. [DOI:10.1016/j.apnr.2007.07.005]
24. Geok SK, Yusof A, Lam SK, Japar S, Leong OS, Fauzee MSO. Physical activity and health-promoting lifestyle of student nurses in Malaysia. Journal of Biosciences and Medicines. 2015;3(03):78. [DOI:10.4236/jbm.2015.33012]
25. Frank E, Segura C. Health practices of Canadian physicians. Canadian Family Physician. 2009;55(8):810-17.
26. Frank E, Wright EH, Serdula MK, Elon LK, Baldwin G. Personal and professional nutrition-related practices of US female physicians. The American journal of clinical nutrition. 2002;75(2):326-32. [DOI:10.1093/ajcn/75.2.326]
27. Dubnov-Raz G, Berry E, Shemer O, Constantini N. [Who will take care of the caretaker? Lifestyle recommendations for physicians]. Harefuah. 2011;150(7):583-7, 617.
28. Frank E, Bhat SK, Elon L. Exercise counseling and personal exercise habits of US women physicians. Journal of the American Medical Women's Association (1972). 2002;58(3):178-84.
29. Holtz KA, Kokotilo KJ, Fitzgerald BE, Frank E. Exercise behaviour and attitudes among fourth-year medical students at the University of British Columbia. Canadian Family Physician. 2013;59(1): 26-32.
30. Gupta K, Fan L. Doctors: fighting fit or couch potatoes? British journal of sports medicine. 2009;43(2):153-4. [DOI:10.1136/bjsm.2008.051839]
31. Suraj S, Singh A. Study of sense of coherence health promoting behavior in north Indian students. The Indian journal of medical research. 2011;134(5):645. [DOI:10.4103/0971-5916.90989]
32. Huang SL, Li RH, Tang FC. Comparing disparities in the health-promoting lifestyles of Taiwanese workers in various occupations. Ind Health. 2010;48(3):256-64. [DOI:10.2486/indhealth.48.256]
33. Walker SN, Volkan K, Sechrist KR, Pender NJ. Health-promoting life styles of older adults: comparisons with young and middle-aged adults, correlates and patterns. Advances in Nursing Science. 1988;11(1):76-90. [DOI:10.1097/00012272-198810000-00008]
34. Al‐Kandari F, Vidal VL, Thomas D. Health‐promoting lifestyle and body mass index among College of Nursing students in Kuwait: A correlational study. Nursing & Health Sciences. 2008;10(1):43-50. [DOI:10.1111/j.1442-2018.2007.00370.x]
35. Kardakis T, Weinehall L, Jerdén L, Nyström ME, Johansson H. Lifestyle interventions in primary health care: professional and organizational challenges. The European Journal of Public Health. 2013;24(1):79-84. [DOI:10.1093/eurpub/ckt052]
36. Tsai Y-C, Liu C-H. Factors and symptoms associated with work stress and health-promoting lifestyles among hospital staff: a pilot study in Taiwan. BMC health services research. 2012;12(1):199. [DOI:10.1186/1472-6963-12-199]
37. Monteiro I, de santana Pi Chillida M, Moreno LC. Work ability among nursing personnel in public hospitals and health centers in Campinas–Brazil. Work. 2012;41(Supplement 1):316-9.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ataei J, Kamran A, Shekarchi A, Etebar I, Haghiri E, Gorbani M. Study of Health Promotion Life Style (HPLP) of Rural Primary Health-Care Workers (Behvarzes) in Khalkhal and Kosar Counties, 1395. j.health. 2018; 9 (5) :530-540
URL: http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-1691-fa.html

عطائی جعفر، کامران عزیز، شکارچی علی اکبر، اعتبار ایرج، حقیری اسفندیار، باقری محسن. بررسی سبک زندگی ارتقادهنده سلامت بهورزان خانه‫های بهداشت شهرستان‫های خلخال و کوثر در سال 1395. سلامت و بهداشت. 1397; 9 (5) :530-540

URL: http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-1691-fa.htmlدوره 9، شماره 5 - ( زمستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و بهداشت Journal of Health
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4122