[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 5 - ( زمستان 1397 ) ::
جلد 9 شماره 5 صفحات 510-520 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط امنیت غذایی با نوع کربوهیدرات مصرفی در بیماران عروق کرونر قلب: یک مطالعه مورد- شاهدی
اسماعیل قلیزاده ، پروین آیرملوی ، سکینه نوری سعیدلو ، آرزو رضازاده
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
چکیده:   (1730 مشاهده)
زمینه و هدف: بیماریهای قلبی  - عروقی اصلیترین علت مرگ و میر در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران میباشند. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط امنیت غذایی با نوع کربوهیدرات مصرفی در بیماران عروق کرونر قلب در شهرستان آمل، طراحی و اجرا شد.
روش کار: در این مطالعه مورد- شاهدی، 180 بیمار مبتلا به عروق کرونر و 370 نفر به عنوان گروه شاهد از بین مراجعهکنندگان به بیمارستان مورد مطالعه قرار گرفتند. شاخصهای تن سنجی وBMI، اندازه گیری و محاسبه گردید. دادههای الگوی مصرف کربوهیدرات ها با استفاده از پرسشنامه FFQ جمع آوری و شاخص امنیت غذایی از طریق تکمیل پرسشنامه استاندارد تعیین گردید. داده ها با استفاده از آزمونهای آماری تی مستقل، آزمون مجذور کای و رگرسیون لجستیک با استفاده از نرم افزار SPSS-20 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که بیش از 80 درصد از افراد در گروه مورد و شاهد دارای امنیت غذایی بودند. بیش از 17درصد موردها و 15درصد از اعضای گروه شاهد دارای ناامنی غذایی بودند. در کل شرکت کنندگان، گروههای غذایی امن و ناامن غذایی، افراد در چارکهای دوم و سوم مقادیر کربوهیدراتهای پیچیده در مقایسه با چارک اول شانس ابتلای کمتری به بیماری عروق کرونر داشتند، هر چند این اختلاف معنادار نبود. مقادیر بالاتر کربوهیدراتهای ساده در هر سه گروه کل شرکت کنندگان، گروه امن و گروه ناامن غذایی شانس ابتلا به بیماری عروق کرونر را افزایش میهد و این اختلاف در بین چارکها معنادار بود. نتایج نشان داد که شانس ابتلا به بیماری عروق کرونر در گروه ناامن غذایی بالاتر از گروه امن غذایی بود، بطوریکه نسبت شانس در چارک چهارم برای کربوهیدراتهای ساده در میان کل شرکت کنندگان (36/8OR= و 001/0< p)، گروه غذایی امن (33/8OR=  و 001/0< p) و گروه غذایی ناامن (79/11= OR و 008/0= p) بدست آمد.
نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد مقادیر بالاتر کربوهیدراتهای پیچیده با شانس ابتلا به بیماری عروق کرونر ارتباط معکوس و مصرف مقادیر بالاتر کربوهیدراتهای ساده شانس ابتلا به آن را افزایش میدهد که این شانس در گروه ناامن غذایی بالاتر میباشد.
واژه‌های کلیدی: بیماری عروق کرونر، نوع کربوهیدرات، امنیت غذایی
متن کامل [PDF 154 kb]   (748 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۹/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۷/۹/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۵
فهرست منابع
1. Gillinov M, Steven N. Heart 411: The Only Guide to Heart Health You'll Ever Need. 3nd Ed. New York. 2012: 10-15.
2. Bloom DE, Cafiero ET, Jané-Llopis E, Abrahams-Gessel S, Bloom LR, et al. The Global Economic Burden of Noncommunicable Diseases. Geneva: World Economic Forum. 2011:21-23.
3. Lopez AD, Mathers CD, Ezzati M, Jamison DT, Murray CJ. Global and regional burden of disease and risk factors, 2001: Systematic analysis of population health data. Lancet. 2006; 27 (367):1747-57. [DOI:10.1016/S0140-6736(06)68770-9]
4. Samvat T, Hozatzadeh E, Afkhami MS, Mahdavi A, Bashti S, Pouraram H, et al. Prevention and control of cardiovascular disease. Javan. 2013: 222-230.
5. World Health Organization. Non-communicable Diseases (NCD) Country Profiles, Iran (Islamic Republic of), Proportional Mortality totall Death, all ages, both sexes. 2014:93
6. Khosravi-Boroujen H SN, Mohammadifar N, Sajjad F, Maghroun M, Asgar S, Rafieian-kopaei M, Azadbakht L. White rice consumption and CVD risk factors among iranian population. J Health Popul Nutr. 2013; 3(2):252-61. [DOI:10.3329/jhpn.v31i2.16390]
7. Rundle A, Neckerman KM, Freeman L, Lovasi GS, Purciel M, Quinn J, et al. Neighborhood food environment and walkability predict obesity in New York City. Environ Health Perspect. 2009; 117(3):442-7. [DOI:10.1289/ehp.11590]
8. Streel S, Donneau AF, Hoge A, Majerus S, Kolh P, Chapelle JP, et al. Socioeconomic impact on the prevalence of cardiovascular risk factors in Wallonia, Belgium: a population-based study. Biomed. Res. Int. 2015; 2015: 1-10.
9. Dixon L, Winkleby MA, Radimer KL. Dietary intakes and serum nutrients differ between adults from food-insufficient and food-sufficient families: third National Health and Nutrition Examination Survey, 1988–1994. J. Nutr. 2001; 131(4): 1232–1246. [DOI:10.1093/jn/131.4.1232]
10. Ford ES. Peer reviewed: food security and cardiovascular disease risk among adults in the United States: findings fromthe National Health and Nutrition Examination Survey, 2003–2008. Prev. Chronic Dis. 2013; 10: 1-10. [DOI:10.5888/pcd10.130244]
11. Sirotin N, Hoover DR, Shi Q, Anastos K, Weiser SD. Food insecurity with hunger is associated with obesity among HIV-infected and at risk women in Bronx, NY. PLoS One. 2014; 9(8): 1-6. [DOI:10.1371/journal.pone.0105957]
12. Alimardani Z, Kazemi F, Estaki T, Mirmiran P. Household food Security in Iran: A systematic review of Iranian studies. Journal of Faculty of Nursing and Midwifery Beheshti University of Medical Sciences and Health Services. 2015; 24 (87): 63-76.
13. Gharib H. Prospects for food security in the Islamic Republic. Journal of strategy. 2012; 21(65): 345-369.
14. Tanhaei M, Zare A, Shirani Bidabadi F, Joulaei R. Assessment of Food security status by using food diversity index: A case study in rural city near Shiraz, Fars Province. Journal of village and Development. 2015; 4: 17-22.
15. Seligman HK, Laraia BA, Kushel MB. Food insecurity is associated with chronic disease among low-income NHANES participants. J. Nutr. 2010; 140 (2): 304–310. [DOI:10.3945/jn.109.112573]
16. Seligman HK, Bindman AB, Vittinghoff E, Kanaya AM, Kushel MB. Food insecurity is associated with diabetesmellitus: results fromthe National Health Examination and Nutrition Examination Survey (NHANES) 1999–2002. J. Gen. Intern Med. 2007; 22(7): 1018–1023. [DOI:10.1007/s11606-007-0192-6]
17. Shin JI, Bautista LE, Walsh MC, Malecki KC, Nieto FJ. Food insecurity and dyslipidemia in a representative population-based sample in the US. Prev Med. 2015; 77: 186–190. [DOI:10.1016/j.ypmed.2015.05.009]
18. Rose D, Oliveira V. Nutrient intakes of individuals from food-insufficient households in the United States. Am. J. Public Health. 1997; 87(12): 1956–1961. [DOI:10.2105/AJPH.87.12.1956]
19. Amani R, Noorizadeh M, Rahmanian S, Afzali N, Haghighizadeh MH. Nutritional related cardiovascular risk factors in patients with coronary artery disease in Iran: A case-control study. Nutrition Journal. 2010; 9:70-75. [DOI:10.1186/1475-2891-9-70]
20. Cheraghian B, Nedjat S, Mansournia MA, Majdzadeh R, Mohammad K, Vaez-Mahdavi MR, Faghihzadeh S, HaeriMehrizi AA, Asadi-Lari M. Different patterns of association between education and wealth with non-fatal myocardial infarction in Tehran, Iran: A population-based case-control study. Med J Islam Repub Iran. 2015; 29(160):1-8.
21. Asghari G, Rezazadeh A, Hosseini-Esfahani F, Mehrabi Y, Mirmiran P, Azizi F. Reliability, comparative validity and stability of dietary patterns derived from an FFQ in the Tehran Lipid and Glucose Study. Br J Nutr. 2012; 108(6):1109-17. [DOI:10.1017/S0007114511006313]
22. Nasrabadi FM, Omidvar N, Houshyar A, Mehrabi Y, Abdollahi M. The Relationship between food insecurity and body weight status of adult members of Iranian households. Journal of Nutrition and Food Technology. 2008; 3(2): 41-53.
23. Salarkia N AM, Amini M, Eslami Amirabadi M. Validation and use of the HFIAS questionnaire for measuring household food insecurity in Varamin-2009. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2011; 13(4):374-383.
24. Nord M, Andrews M, Carlson S. Household food security in the United States, 2006. ERS Economic Research Report. 2007; 49:1-2.
25. Shariff ZM, Khor GL. Obesity and Household Food Insecurity: Evidence from a sample of rural households in malaysia. Eur J Clin Nutr. 2005; 59(9):1049-58. [DOI:10.1038/sj.ejcn.1602210]
26. Gholi Z, Heidari-Beni M, Feizi A, Iraj B, Askari GH. The characteristics of pre-diabetic atients associated with body composition and cardiovascular disease risk factors in the Iranian population. J Res Med Sci. 2016; 21:1-7.
27. Mohamadpour M, Fouladvand MA, Kisemi M. Food insecurity as a risk factor for obesity among low-income women bushehr. South Medical Journal. 2010; 13(4): 263-272.
28. Mohamadzadeh A, Dorosty-Motkagh A, Eshraghiyan MR. Assessment of Food security status of households and consumption of foods high school students in Isfahan. Journal of Epidemiology. 2011; 7 (1):38-43.
29. Hofferth SL, Curtin S. Poverty, food programs, and childhood obesity. J Policy Anal Manage. 2005; 24(4):703-26. [DOI:10.1002/pam.20134]
30. Dastghiri S, Mahboub S, Toutounchi H, Ostadrehimi A. Factors affecting food insecurity in the Tabriz city. Journal of University of Medical Sciences. 2006; 6(3): 233-239.
31. Dorosty-Motkagh A, Karamsoltani Z, Jazayeri A, Siyasi F, Eshraghiyan MR. The Relationship between food security and obesity and family factors associated. Journal of Faculty of Health and Research Institute. 2008; 6(1): 1-9.
32. Grilo SA, Shallcross AJ, Ogedegbe G, Odedosu T, Levy N, Lehrer S, et al. Food Insecurity and Effectiveness of behavioral interventions to reduce blood pressure, New York City, 2012–2013. Prev Chronic Dis. 2015; 12:1-7. [DOI:10.5888/pcd12.140368]
33. Akhoundan M, Shadman Z, Jandaghi P, Aboeerad M, Larijani B, Jamshidi Z, et al. The Association of Bread and Rice with Metabolic Factors in Type 2 Diabetic Patients. PLoS ONE. 2016; 11(12): 1-12. [DOI:10.1371/journal.pone.0167921]
34. Ghomi MH, Mirmiran P, Amiri Z, Asghari G, Sadeghian S, Sarbazi N, Azizi F. The Association of Food Security and Dietary Variety in Subjects Aged Over 40 in District 13 of Tehran. Journal of Endocrinology and Metabolism.2012; 14 (4): 360-367.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Gholizadeh E, Ayremlou P, Nouri Saeidlou S, Rezazadeh A. The Relationship between Food Security and Type of Carbohydrate Consumed among Coronary Heart Patients: a Case-Control Study. j.health. 2018; 9 (5) :510-520
URL: http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-1689-fa.html

قلیزاده اسماعیل، آیرملوی پروین، نوری سعیدلو سکینه، رضازاده آرزو. ارتباط امنیت غذایی با نوع کربوهیدرات مصرفی در بیماران عروق کرونر قلب: یک مطالعه مورد- شاهدی. سلامت و بهداشت. 1397; 9 (5) :510-520

URL: http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-1689-fa.htmlدوره 9، شماره 5 - ( زمستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و بهداشت Journal of Health
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4122