[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 2 - ( ویژه نامه بهار 1397 ) ::
جلد 9 شماره 2 صفحات 143-151 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان شیوع سروتیپ‫های سالمونلا آنتریتیدیس و سالمونلا تیفی‫موریوم در گله‫ های طیور گوشتی استان اردبیل و تعیین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی آنها نسبت به پنج آنتی بیوتیک رایج در حوزه پزشکی ایران
آیدین عزیزپور
دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده:   (1232 مشاهده)
زمینه و هدف: سالمونلوز یکی از مهمترین بیماریهای مشترک انسان و دام در سراسر جهان است که در انسان سبب مسمومیت غذایی، گاستروآنتریت، تب روده ای و باکتریمی می­شود. لذا هدف از این مطالعه بررسی میزان آلودگی به سروتیپهای شایع سالمونلا در طیور گوشتی استان اردبیل و تعیین میزان مقاومت دارویی آنها نسبت به پنچ آنتی بیوتیک با مصرف رایج در حوزه پزشکی ایران بود.
روش کار: 189 نمونه شامل 70 نمونه کبد، 70 نمونه قلب و 49 نمونه روده جمع آوری گردید. پس از کشت و جداسازی سالمونلا،، جدایههای آن با آنتیسرمهای منو والان O و H تحت آزمایش قرار گرفتند. میزان مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها با استفاده از روش انتشار از دیسک مشخص شد.
یافته ها: 93/7 درصد از نمونه های مورد بررسی از نظر آلودگی به سالمونلا مثبت بودند. شایعترین سروتیپهای جداشده از کل نمونه های مثبت به ترتیب سالمونلا آنتریتیدیس (6/86%)، سالمونلا تیفی موریوم (7/6%) و سالمونلا تامپسون (7/6%) بودند. بیشترین میزان جداسازی سروتیپ­های سالمونلا به ترتیب، در کبد (40%)، سپس در روده (4/33%) و قلب (6/26%) مشاهده گردید. از نظر آلودگی با سالمونلا در فصول مختلف سال، زمستان نسبت به سایرین بیشترین بود (05/0p<). 100 درصد جدایه ها به تتراسایکلین مقاوم بودند. مقاومت به کوتریموکسازول 3/53 درصد، آموکسی سیلین 3/33 درصد و سیپروفلوکساسین 3/13 درصد بود. در برابر سفتریاکسون هیچ گونه مقاومتی مشاهده نشد.
نتیجه گیری: نتایج این بررسی نشان داد که سروتیپ غالب سالمونلا آنتریتیدیس است و میزان مقاومت جدایه ها نیز نسبت به سه داروی تتراسایکلین، کوتریموکسازول و آموکسی سیلین نسبتا بالا میباشد که از نظر بهداشت عمومی حائز اهمیت فراوانی است.
واژه‌های کلیدی: ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ آنتریتیدیس، مقاومت دارویی، گله‌های گوشتی، استان اردبیل
متن کامل [PDF 114 kb]   (345 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۲/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۶
فهرست منابع
1. Morshed R, Peighambari SM. Salmonella infections in poultry focks in the vicinity of Tehran. International Journal of Veterinary Research. 2010; 4: 273-276.
2. Moradi Bidhendi S. A Review of studies on isolation, diagnosis and antimicrobial resistance of Salmonella in Iran. Veterinary Researches and Biological Products (Pajouhesh and Sazandegi). 2015; 109 (4): 21-30.
3. Asadpour Y, Mohammadi M, Pourbakhsh SA, Rasa M. Isolation, serotyping and antibiotic resistance of Salmonella isolated from chicken carcasses in Guilan province. Iranian Veterinary Journal. 2014; 9(4): 5- 14.
4. Raeisi E, Ghiamirad M. Survey on Prevalence of Salmonella Serogroups and Antibiotics Susceptibility Pattern in Chicken Meat in Ardabil, Iran. Journal of Ardabil University of Medical Sciences. 2015; 15(3): 320- 329.
5. Jalali M, Abedi D, pourbakhsh SD. Prevalence of Salmonella spp in raw and cooked foods in Isfahan Iran. Journal of food safety.2008; 28: 442-452. [DOI:10.1111/j.1745-4565.2008.00122.x]
6. Abdelghany SM, Sallam KI, Abd-Elkhalek A, Tamura T. Occurrence, genetic characterization and antimicrobial resistance of salmonella isolated from chicken meat and giblets. Epidemiology and Infection. 2015; 143 (5): 997-1003. [DOI:10.1017/S0950268814001708] [PMID]
7. Akbarmehr J. Isolation of Salmonella spp. from poultry (ostrich, pigeon, and chicken) and detection of their hilA gene by PCR method. African journal of microbiology research. 2010; 4 (24): 2678-2681.
8. Ghaderi R, Moradi Bidhendi S, Khaki P. Occurrence of multidrug-resistant Salmonella enterica serovar Enteritidis isolates from poultry in Iran. Archives of Razi Institute. 2016: 71 (1):43-49.
9. Mahmud MS, Bari ML, Hossain MA. Prevalence of Salmonella serovars and antimicrobial resistance profiles in poultry of Savar area, Bangladesh. Foodborne Pathogens and Disease. 2011; 8(10): 8-14. [DOI:10.1089/fpd.2011.0917] [PMID]
10. Zdrodowska B, Liedrke K, Radkowski M. Post-harvest Salmonella spp. prevalence in turkey carcasses in processing plant in the northeast of part of Poland. Polish Journal of Veterinary Sciences. 2014; 17(1):181-3. [DOI:10.2478/pjvs-2014-0026]
11. Pasmans F, Immerseel FV, Hermans K, Heyndrickx M, Collard JM, Ducatelle R, Haesebrouck F. Assessment of virulence of pigeon isolates of Salmponella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium variant Copenhagen for human. Journal of Clinical Microbiology. 2004; 52(3): 2000 -2002. [DOI:10.1128/JCM.42.5.2000-2002.2004] [PMCID]
12. Cockerill FR. Clinical and Laboratory Standards Institute methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically; approved standard, 7th Edition. CLSI document M7-A7. pennsylvania: USA; 2006: 9-12.
13. Roy P, Dhillon AS, Lauerman LH, Schaberg DM, Bandli D, Johnson S. Results of Salmonella isolation from poultry products, poultry, poultry environment, and other characteristics. Avian Diseases. 2002; 46:17-24. [DOI:10.1637/0005-2086(2002)046[0017:ROSIFP]2.0.CO;2]
14. Amirmozaffari N, Rahmani Z, Iesazadeh Kh. Evaluation of the level of contamination with salmonella spp.in red meat, chicken and domestic and industrial eggs produced in Talesh city and assessment of their antibiotic resistance pattern, Iran. Qom University of Medical Sciences Journal. 2013; 7(5): 60-65.
15. Zahraei Salehi T, Mahzounieh M, Saeedzadeh A. The isolation of Antibiotic- Resistant Salmonella from intestine and liver of poultry in Fars province of Iran. International Journal of Poultry Science. 2005; 4(5): 320-322. [DOI:10.3923/ijps.2005.320.322]
16. Mihaiu L, Lapusan A, Tanasuica R, Sobola R, Mihain R, Oniga O, Mihaiu M. First study of salmonella in meat in Romania. Journal of Infection in Developing Countries. 2014; 8(1):50-8. [DOI:10.3855/jidc.3715] [PMID]
17. Peighambari SM, Akbarian R, Morshed R, Yazdani A. Characterization of Salmonella isolates from poultry sources in Iran. Iranian Journal of Veterinary Medicine. 2013; 7:35-41.
18. Zare Bidaki M, Tehrani Pour A, Dadpour S, Gholizadeh H. Prevalence of Salmonella in poultry carcasses serotypes in Birjand industrial slaughterhouses. Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2013; 20 (2): 191-197.
19. Capita R, Alonso-Calleja C, Prieto M. Prevalence of Salmonella enterica serovars and genovars from chicken carcasses in slaughter houses in Spain. Journal of Applied Microbiology. 2007; 103 (5):1366-1375. [DOI:10.1111/j.1365-2672.2007.03368.x] [PMID]
20. Mederios MA, Oliveira DC, Rodrigues P, Freitas DR. Prevalence and antimicrobial resistancc of Salmonella in chicken carcases at retail in 15 Brazillian cities. Revista Panamerican de Salud Publica. 2011; 30 (6): 555-560. [DOI:10.1590/S1020-49892011001200010]
21. Limawongpranee S, Hayashidani H, Pkatani AT, Ono K, Hirota C, Kaneko K, Ogava M. Prevalence and persistence of Salmonella in broiler chicken "ocks. Journal of Veterinary Medical Science. 1999; 61: 255-259. [DOI:10.1292/jvms.61.255]
22. Kasimoglu DA, Ayaz ND, Gencay YE. Serotype identification and antimicrobial resistance profiles Salmonella SPP. Isolated from chicken carcasses. Tropical Animal Health and Production. 2010; 42 (5): 893-897. [DOI:10.1007/s11250-009-9504-7] [PMID]
23. Alali WQ, Gaydashov R, Petrova E, Panin A, Tuqarinov Q. Prevalence of salmonella on retail chicken meat in Russian Federation. Journal of Food Protection. 2012: 75(8):1469-73. [DOI:10.4315/0362-028X.JFP-12-080] [PMID]
24. Pooladgar AA, Youse JV, Nemati M. Salmonellosis in Ahwaz poultry farms-southwest of Iran. Journal of Experimental Zoology. 2010; 13: 503-507.
25. Falah Dost M. Salmonella contamination in poultry flocks around Lahijan and determination of serotypes and antibiotic resistance patherns of Isolates. DVM Thesis Tehran University, Faculty of Veterinary Medicine. 2011; 38-51.
26. Rahimi E. Prevalence and antimicrobial resistance of Salmonella spp isolated from retail chicken, turkey and ostrich by-products in Iran. Revue de MédecineVétérinaire. 2012; 163(52): 271-275.
27. Sodagari HR, Mashak Z, Ghadimianazar A. Prevalence and antimicrobial resistance of Salmonella serotypes isolated from retail chicken meat and giblets in Iran. Journal of Infection in Developing Countries. 2015: 9(5):463-469. [DOI:10.3855/jidc.5945] [PMID]
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA codeXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Azizpour A. A Survey on Prevalence of Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium Serotypes in Broiler Flocks of Ardabil Province and Determination of Their Antibiotics Resistance to Five Antibacterial Agents Widely Used in the Iranian Medical Field . j.health. 2018; 9 (2) :143-151
URL: http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-1505-fa.html

عزیزپور* آیدین. بررسی میزان شیوع سروتیپ‫های سالمونلا آنتریتیدیس و سالمونلا تیفی‫موریوم در گله‫ های طیور گوشتی استان اردبیل و تعیین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی آنها نسبت به پنج آنتی بیوتیک رایج در حوزه پزشکی ایران. سلامت و بهداشت. 1397; 9 (2) :143-151

URL: http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-1505-fa.htmlدوره 9، شماره 2 - ( ویژه نامه بهار 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و بهداشت Journal of Health
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3879