[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 9، شماره 1 - ( بهار 1397 ) ::
جلد 9 شماره 1 صفحات 45-61 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر حضور همراه در کلاس‌های آموزش شیردهی بر آگاهی، نگرش و عملکرد شیردهی زنان نخست‌زا
غلامرضا شریفی راد ، حسین شهنازی ، الهه صدیقی، بهزاد مهکی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان
چکیده:   (1804 مشاهده)
زمینه و هدف: با این که بیشتر مادران بلافاصله بعد از زایمان شیردهی را شروع می‌کنند، اما متأسفانه طی ماه‌های اول پس از زایمان این امر کاهش می‌یابد. در این رابطه، علی رغم اختلاف نظرها، حمایت از مادر شیرده یکی از بهترین راه کارهای تداوم شیردهی اعلام شده است و نقش پدر و سایر اعضای خانواده در حمایت و تشویق مادر در امر تغذیه شیرخوار بسیار پر اهمیت است، لذا این مطالعه با هدف بررسی تأثیر حضور همراه در کلاس‌های آموزش شیردهی بر آگاهی، نگرش و عملکرد شیردهی زنان نخست‌زا انجام گردید.
روش کار: این مطالعه بر روی 105 مادر باردار نخست‌زا انجام شد. مادران در هفته 30 تا 34 بارداری به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه (35 =n) مقایسه، گروه آموزش شیردهی بدون حضور همراه و گروه آموزش شیردهی با حضور همراه قرار گرفتند. گروه مقایسه تنها از آموزش‌های روتین بیمارستان بهره‌مند شدند و دو گروه مداخله توسط پژوهشگر آموزش دیدند. جمع‌آوری داده‌ها قبل و بعد از آموزش، بلافاصله پس از زایمان و در هفته 4 و 8 پس از زایمان انجام شد. سپس داده‌ها با استفاده از آزمونهای آماری مرتبط و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: براساس یافته‌های این مطالعه بین میانگین نمره آگاهی و نگرش در دو گروه مداخله قبل و بعد از مداخله آموزشی تفاوت معنی‌دار بود (0001p<). در مورد میانگین نمره عملکرد نیز نتایج نشان داد که میانگین نمره عملکرد بین گروه‌های مورد مطالعه در زمان‌های پس از زایمان اختلاف معناداری داشت (001/0>p). از طرفی نتایج به دست آمده نشان داد که گر چه میانگین نمرات آگاهی، نگرش و عملکرد در دو گروه مداخله دارای اختلاف معنی‌دار بود اما این تفاوت در گروه مداخله 2 (آموزش با حضور همراه) بیشتر و میانگین نمرات به طور کلی بیشتر از دو گروه دیگر بود.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که آموزش‌های دوران بارداری و استفاده از نقش حمایتی خانواده قبل و بعد از زایمان، در افزایش میزان آگاهی و نگرش و ارتقاء سطح عملکرد شیردهی مادران بسیار موثر است.
واژه‌های کلیدی: آموزش، شیردهی، حمایت، زنان نخست‌زا
متن کامل [PDF 192 kb]   (498 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
فهرست منابع
1. Batal M, Boulghourjian C, Abdallah A, Afifi R. Breast-feeding and feeding practices of infants in a developing country: a national survey in Lebanon. Pub Health Nutr: 2006; 9(3): 313–319. [DOI:10.1079/PHN2006860]
2. Marques RF, Lopez FA, Braga JA. Growth of exclusively breastfed infants in the first 6 months of life. J Pediatr (Rio J). 2004; 80(2):99-105. https://doi.org/10.2223/1147 [DOI:10.2223/JPED.1147]
3. Mohammad Beygi A, Mohammad Salehy N, Bayati A. The Pattern of Exclusive Breast Feeding in Referred Neonatal to Health Centers of Arak. Journal of Gilan University Medical Sciences. 2009;18(70):17-25.
4. Ghaffari V, Vahidshahi K, Parvin nejad N, Ghavanch zade TM. Knowledge and attitudes of mothers about exclusive breastfeeding, Sari city. Journal of Jahrom University Medical Sciences. 2009;7(1):53-61.
5. Hatami A, Talebi Toti Z. Patterns of breasfeeding in infants. The Journal of Faculty of Nursing and Midwifery. 2007; 2(13):71-76.
6. Babayi Gh, Haji Zadeh E, Keshavarz M. Shaygan M. Using survival analysis to investigate the relationship between maternal and neonatal factors associated with breast feeding since thebeginning. Jundishapur Scientific Medical Journal. 2007; 6(1):37-44.
7. Mojali M, Basiri Moghadam M, Shamshiri M. Environmental impacts of education and factors related to breastfeeding mothers. Journal of Gonabad University Medical Sciences,Ofoghe Danesh. 2010;16(1):59-64.
8. Hamidi M, Khoshdel A, Khadivi R, Daris F, Zamen Salehi A, Parvin N, et al. Evaluation of artificial milk consumption in infants in the Chaharmahal and Bakhtiari Province,1386. Journal of Shahrekord University Medical Sciences. 2011;13(3):77-83.
9. Mullany LC, Katz J, Li YM, Khatry SK, LeClerq SC, Darmstadt GL, et al. Breast-feeding patterns, time to initiation, and mortality risk among newborns in southern Nepal. The Journal of nutrition. 2008;138(3):599-603. [DOI:10.1093/jn/138.3.599] [PMID] [PMCID]
10. Zahed Pasha Y, Zahed Pasha E, Baleghi M. Islam & Breastfeeding. Journal of Babol University Medical Sciences. 2013;15(1):15-20.
11. Kim Y. Effects of a breast-feeding empowerment program on exclusive breast-feeding. Journal of Korean Academy of Nursing. 2009;39(2):279-87. [DOI:10.4040/jkan.2009.39.2.279] [PMID]
12. Vara'ei Sh, Mehrdad N, Bohrani N. The relationship between self-efficacy of breastfeeding and breastfeeding mothers. Hayaat. 2009;15(3):31-8.
13. Strong G. Barriers to breastfeeding during the neonatal period. Journal of Neonatal Nursing. 2013;19(4):134-38. [DOI:10.1016/j.jnn.2013.04.005]
14. Khabaz Khob M, Fotouhi A, Majdi MR, et al. Exclusive breast feeding and influencing factors in children referred to health centers in Mashhad, 1386. Iranian Journal of Epidemiology. 2008;3(3):45-53.
15. Noel‐Weiss J, Rupp A, Cragg B, Bassett V, Woodend AK. Randomized Controlled Trial to Determine Effects of Prenatal Breastfeeding Workshop on Maternal Breastfeeding Self‐Efficacy and Breastfeeding Duration. Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing. 2006;35(5):616-24. [DOI:10.1111/j.1552-6909.2006.00077.x] [PMID]
16. Craig HJ, Dietsch E. 'Too scary to think about': First time mothers' perceptions of the usefulness of antenatal breastfeeding education. Women and Birth. 2010;23(4):160-5. [DOI:10.1016/j.wombi.2010.04.004] [PMID]
17. Arzani A, Zahed Pasha Y, Kermanshahi S. The effect of educational intervention on continuous breast feeding in low birth weight infants. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2008;12(2):69-75.
18. Sakkaky M, Khairkhah M. Promotion of exclusive breastfeeding in cesareaned women: effect of correct status education of breastfeeding and family support. The journal of nursing and midwifery faculties Oruomiyeh Medical University Sciences. 2013;10(6):824-32.
19. Tork Zahrani Sh, Karamollahi Z, Azgoli G, Akbarpur Baghian AR, Sheikhan Z, et al. Effect of support from the mothers with positive breast feeding experience on breastfeeding pattern and duration among primiparous women referred to Maternity Ward of Ilam Hospital, 2010. Journal of Ilam University Medical Sciences. 2012;20(2):9-16.
20. Mosaffa H. Survey of the knowledge and attitude of mothers during one year after delivery about breast-feeding. Journal of Guilan University Medical Sciences. 2004; 51: 23-31. [Persian]
21. McDonald SJ, Henderson JJ, Faulkner S, Evans SF, Hagan R. Effect of an extended midwifery postnatal support programme on the duration of breast feeding: A randomised controlled trial. Midwifery. 2010;26(1):88-100. [DOI:10.1016/j.midw.2008.03.001] [PMID]
22. Patel AB, Sheikh S. Failure of breast feeding workshop on maternal breast feeding self needs to reappraise antenatal counseling. Indian pediatric journal, 2006, 43: 656-7.
23. Mete S, Yenal K, Okumuş H. An Investigation into Breastfeeding Characteristics of Mothers Attending Childbirth Education Classes. Asian Nursing Research. 2010;4(4):216-26. [DOI:10.1016/S1976-1317(11)60006-6]
24. Gholami Tabar Tabari M, Heydar Zadeh M, Sattar Zadeh N, Kooshavar H, et al. Implementation and evaluation of education programs on exclusive breastfeeding and growth parameters preterm infants in the first 4 months after birth. Journal of Babol University Medical Sciences. 2011;13(2):57-62.
25. Laugen CM, Islam N, Janssen PA. Social Support and Exclusive Breast feeding among Canadian Women. Paediatr Perinat Epidemiol. 2016;30(5):430-8. [DOI:10.1111/ppe.12303] [PMID]
26. Fabiyi C, Rankin K, Norr K, Yoder JC, Vasa R, White-Traut R. The Association of Low Social Support with Breast Milk Expression in Low-Income Mother-Preterm Infant Dyads. J Hum Lact. 2015;31(3):490-7. [DOI:10.1177/0890334415586199] [PMID]
27. Ogbuanu CA, Probst J, Laditka SB, Liu J, Baek J, Glover S. Reasons why women do not initiate breastfeeding: A southeastern state study. Women's Health Issues. 2009;19(4):268-78. [DOI:10.1016/j.whi.2009.03.005] [PMID] [PMCID]
28. Khoury AJ, Moazzem SW, Jarjoura CM, Carothers C, Hinton A. Breast-feeding initiation in low-income women: role of attitudes, support, and perceived control. Women's Health Issues. 2005;15(2):64-72. [DOI:10.1016/j.whi.2004.09.003] [PMID]
29. Saffari M, Shojaeizadeh D, Ghofranipour F, Heydarnia AR, Pakpour A. Health education & Promotion Theories, Models & Methods. 2nd ed. Tehran: Asaresobhan, 2012: 80.
30. Saba MS, Bazm amoon H, Razavi Z. Comparison of conventional and distance training to increase the rate of exclusive breastfeeding to pregnant women. Journal of Hamedan University Medical Sciences. 2005;12(3):42-47.
31. Taylor DJ, Lichstein KL, Durrence HH. Insomnia as a health risk factor. Behav Sleep Med. 2003;1(4):227-47. [DOI:10.1207/S15402010BSM0104_5] [PMID]
32. Ghaedi H, Novbakht R, Daneshjoo AH. Effect of social support and demographic factors on women's participation in sporting activities (Case Study: Women in Lamerd). Journal of Women and Health. 2010;2:1-19.
33. Khodapanahi MK, Asghari A, Saleh Sedghpoor B, Katebaii J. Preparing and Investigating the Reliability and Validation of the Family Social Support Questionnaire (FSSQ). Journal of Family Research. 2009;5(4):423-439.
34. Motamedi Shalamzari A, Ejehee J, Azadfallah P, kia manesh AR. Examine the role of social support on life satisfaction, general health and loneliness among the elderly over 60 years. Journal of psychology. 2002;6(2):115-33.
35. Glynn LM, Christenfeld N, Gerin W. Gender, social support and cardiovascular resonses to stress. Psychosomatic medicine. 1999;61:234-242. [DOI:10.1097/00006842-199903000-00016]
36. Sharifi Rad GR, Golshiri P, Shahnazi H, Barati M, Hasanzadeh A, Charkazi AR, et al. The impact of educational program based on BASNEF model on breastfeeding behavior of pregnant mothers in Arak. Journal of Arak University Medical Sciences. 2010;13(1):63-70.
37. Dewan N, Wood L, Maxweel S, Cooper C, Barbin B. Breast-feeding knowledge and attitudes of teenage mothers in Liverpool. J Hun Diet 2002; 15(1): 33-7. [DOI:10.1046/j.1365-277X.2002.00332.x]
38. Heydarnia AR, Babaie GR, Sharifi P. [A survey on the effect of different educational methods of breast feeding on Iranian mothers]. Modarres Journal of Medical Sciences 1998; 1(1): 11-21.
39. Peyman A, Shisheh Gar F. Comparing the effect of breastfeeding on the knowledge and practice of cesarean and vaginal delivery. The journal of nursing and midwifery faculties Oruomiyeh Medical University sciences. 2007;5(4):53-63.
40. Agha Babayi S, Bakht R, Bahman Zadeh M,. Effect of education on breastfeeding in primiparous patients Fatemieh hospital,Hamadan. The journal of nursing and midwifery faculty. Hamadan Medical University. 2009;17(1):41-45.
41. Roby JL, Woodson KS. An evaluation of a breast-feeding education intervention among Spanish-speaking families. Soc Work Health Care 2004; 40(1): 15-31. [DOI:10.1300/J010v40n01_02] [PMID]
42. Huang MZ, Kuo SC, Avery MD, Chen W, Lin KC, Gau ML. Evaluating effects of prenatal web‐based breastfeeding education programme in Taiwan. Journal of clinical nursing. 2007;16(8):1571-9. [DOI:10.1111/j.1365-2702.2006.01843.x] [PMID]
43. Alaie N, Faghihzadeh S. Relationship of Mother Factors with Mothers' Attitude about Breast Feeding. Daneshvar Medicine. 2008; 15 (74) :31-40.
44. Lewis C. HHs Bluepriint to Boost Breast – feeding FDA consumer magazin may – jun 2003.Available from: www.pnmc-hsr.org/wp-content/uploads/2011/01/BreastfeedingBlueprint.pdf
45. Ingram G, Johnson D, Hamid N. South Asian grandmothers 'influence on breast feeding in Bristol. Midwifery. 2003;19(4): 318-27. [DOI:10.1016/S0266-6138(03)00045-7]
46. Su LL, Chong YS, Chan YH, Chan YS, Fok D, Tun KT, et al. Antenatal education and postnatal support strategies for improving rates of exclusive breast feeding: randomised controlled trial. BMJ. 2007 22;335(7620):596
47. Sciacca JP, Dube DA, Phipps BL, Ratliff MI. A breast feeding education and promotion program: effects on knowledge attitudes, and support for breast feeding. Journal of Community Health. 1995; 20 (6): 473-90 [DOI:10.1007/BF02277064]
48. Amini R, Mohammadi N, Omidi A, Khodaveisi M, Borzo SR, Moradi F. . The causes of infant cessation of breastfeeding in women referred to health centers. The journal of nursing and midwifery faculty. Hamadan Medical University. 2012;20(2):58-64.
49. Shakespeare J, Blake F, Garcia J. Breast feeding difficulties experienced by women taking part in a qualitative interview study of postnatal depression. Midwifery 2004; 20(3): 251-60. [DOI:10.1016/j.midw.2003.12.011] [PMID]
50. Stewart- Knox B, Gardiner K, Wright M. What is the problem with breast feeding? A qualitative analysis of infant feeding perceptions. J Hun Nut Diet 2003; 16(4): 265-73. [DOI:10.1046/j.1365-277X.2003.00446.x]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sharifirad G, Shahnazi H, Sedighi E, Mahaki B. The Effect of Supporter Presence in Education Sessions of Breastfeeding on Knowledge, Attitude and Behavior of Nulliparous Women. j.health. 2018; 9 (1) :45-61
URL: http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-1466-fa.html

شریفی راد غلامرضا، شهنازی* حسین، صدیقی الهه، مهکی بهزاد. بررسی تأثیر حضور همراه در کلاس‌های آموزش شیردهی بر آگاهی، نگرش و عملکرد شیردهی زنان نخست‌زا. سلامت و بهداشت. 1397; 9 (1) :45-61

URL: http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-1466-fa.htmlدوره 9، شماره 1 - ( بهار 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و بهداشت Journal of Health
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3921