[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 10، شماره 1 - ( بهار 1398 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 58-72 برگشت به فهرست نسخه ها
ویژگی‌های روانسنجی مقیاس سیستم‎های بازداری/ فعال‎سازی رفتاری (BIS/BAS) کارور و وایت در افراد وابسته به مواد و الکل
مجتبی حبیبی ، سجاد اله‎دادی ، لیلا محمدی ، نیکزاد قنبری
دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده:   (1459 مشاهده)
زمینه و هدف: نظریه «حساس به تقویت» یک الگوی زیستی از شخصیت است که سیستمهای مغزی‎رفتاری را اساس تفاوت‌های فردی می‎داند. با توجه به ارتباط این سیستمها با وابستگی به مصرف مواد و الکل، مطالعه حاضر با هدف تائید ساختار چهار عاملی از نسخه فارسی مقیاس BIS/BAS با یک نمونه از افراد وابسته به مصرف مواد و الکل در ایران صورت گرفت.
روش کار: این پژوهش مقطعی و از نوع توصیفی بوده و جامعه آن را افراد وابسته به مواد و الکل چند شهر ایران تشکیل می دادند. 281 نفر افراد وابسته به مصرف مواد و الکل از زندان، خوابگاه و کمپها در پژوهش مشارکت کردند. ابزار اصلی پژوهش مقیاس BIS/BAS کارور و وایت بود و داده‎ها پس از جمعآوری از طریق نرم‌افزار لیزرل8/8 تجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها: بارهای عاملی همه سؤالها (بجز سؤال 8) روی عوامل مربوطه در حد رضایت بخشی بود و ساختار عاملی فرم فارسی این مقیاس، تأییدکننده ساختار فرم اصلی این ابزار است (82/1= df/χ2 ,054/0=RMSEA)؛ ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس سیستم­های بازداری رفتاری 66/0 و سیستم فعالساز رفتاری 86/0 و برای خرده مقیاس­های فعالساز رفتاری سائق (BAS-DR)57/0؛ پاسخ‌دهی به پاداش (BAS-RR) 78/0 و جستجوی سرگرمی (BAS-FS) 63/0 برآورد شد.
نتیجه‌گیری: فرم فارسی مقیاس سیستمهای بازداری/ فعالسازی رفتاری (BAS/BIS تطبیق الگوی نظری گری و الگوی چهار عاملی کارور و وایت را با جامعه معتادان ایران تأیید می‌کند و بنابراین این ابزار می‌تواند در موقعیتهای تحقیق آزمایشگاهی و بالینی، توسط محققان در جامعه فارسی زبان مورد استفاده قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: نظریه حساسیت به تقویت، مقیاس بازداری/فعال‎سازی رفتاری، وابسته به مواد، الکل، روانسنجی
متن کامل [PDF 196 kb]   (403 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
فهرست منابع
1. Javanmard GH, Vahedi MM. A Comparison of Behavioral Activation/Inhibition Systems and Mindfulness in Addicts and Non-addicted Males. Psychology and Behavioral Sciences. 2017;6(3):43-48. [DOI:10.11648/j.pbs.20170603.12]
2. Cooper A, Gomez R, Buck E. The relationships between the BIS and BAS, anger and responses to anger. Personality and Individual Differences. 2008;44(2):403-13. [DOI:10.1016/j.paid.2007.09.005]
3. Knyazev GG, Slobodskaya HR, Wilson GD. Comparison of the construct validity of the Gray-Wilson personality questionnaire and the BIS/BAS scales. Personality and Individual Differences. 2004;37(8):1565-82. [DOI:10.1016/j.paid.2004.02.013]
4. Franken IH, Muris P. BIS/BAS personality characteristics and college students' substance use. Personality and Individual Differences. 2006;40(7):1497-503. [DOI:10.1016/j.paid.2005.12.005]
5. Gray JA, McNaughton N. The neuropsychology of anxiety: An enquiry into the function of the septo-hippocampal system: Oxford university press; 2003; 5(3):469-484.
6. Corr PJ. Testing problems in JA Gray's personality theory: a commentary on. Personality and Individual Differences. 2001;30(2):333-52. [DOI:10.1016/S0191-8869(00)00028-3]
7. Heponiemi T, Keltikangas-Järvinen L, Puttonen S, Ravaja N. BIS/BAS sensitivity and self-rated affects during experimentally induced stress. Personality and Individual Differences. 2003;34(6):943-57. [DOI:10.1016/S0191-8869(02)00079-X]
8. Erdle S, Rushton JP. The general factor of personality, BIS-BAS, expectancies of reward and punishment, self-esteem, and positive and negative affect. Personality and Individual Differences. 2010;48(6):762-6. [DOI:10.1016/j.paid.2010.01.025]
9. Berkman ET, Lieberman MD, Gable SL. BIS, BAS, and response conflict: Testing predictions of the revised reinforcement sensitivity theory. Personality and Individual Differences. 2009;46(5):586-91. [DOI:10.1016/j.paid.2008.12.015]
10. Bijttebier P, Beck I, Claes L, Vandereycken W. Gray's Reinforcement Sensitivity Theory as a framework for research on personality-psychopathology associations. Clinical psychology review. 2009;29(5):421-30. [DOI:10.1016/j.cpr.2009.04.002]
11. Jones S, Day C. Self appraisal and behavioural activation in the prediction of hypomanic personality and depressive symptoms. Personality and Individual Differences. 2008;45(7):643-8. [DOI:10.1016/j.paid.2008.07.008]
12. Johnson SL, Turner RJ, Iwata N. BIS/BAS levels and psychiatric disorder: An epidemiological study. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. 2003;25(1):25-36. [DOI:10.1023/A:1022247919288]
13. Fahimi S, Ali MM, Bakhshipour RA, Mahmood AM. Gray's Biological Model Of Personality And Addiction. 2012; 6(22):51-60.
14. O'Connor RM, Stewart SH, Watt MC. Distinguishing BAS risk for university students' drinking, smoking, and gambling behaviors. Personality and Individual Differences. 2009;46(4):514-9. [DOI:10.1016/j.paid.2008.12.002]
15. Baumann MR, Oviatt D, Garza RT, Gonzalez-Blanks AG, Lopez SG, Alexander-Delpech P, et al. Variation in BAS-BIS profiles across categories of cigarette use. Addictive behaviors. 2014;39(10):1477-83. [DOI:10.1016/j.addbeh.2014.05.028]
16. Hundt NE, Kimbrel NA, Mitchell JT, Nelson-Gray RO. High BAS, but not low BIS, predicts externalizing symptoms in adults. Personality and Individual Differences. 2008;44(3):565-75. [DOI:10.1016/j.paid.2007.09.018]
17. Harrison A, Treasure J, Smillie LD. Approach and avoidance motivation in eating disorders. Psychiatry research. 2011;188(3):396-401. [DOI:10.1016/j.psychres.2011.04.022]
18. Loxton NJ, Nguyen D, Casey L, Dawe S. Reward drive, rash impulsivity and punishment sensitivity in problem gamblers. Personality and Individual Differences. 2008;45(2):167-73. [DOI:10.1016/j.paid.2008.03.017]
19. Gray JA. Brain systems that mediate both emotion and cognition. Cognition & Emotion. 1990;4(3):269-88. [DOI:10.1080/02699939008410799]
20. Iwata N. Racial/ethnic comparisons of the psychometric properties of the BIS/BAS scales among young adults in the US and Japan. the bulletin of Faculty of Psychological Science, Hiroshima International University. 2013;1:25-36.
21. Franken IH, Muris P, Rassin E. Psychometric properties of the Dutch BIS/BAS scales. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. 2005;27(1):25-30. [DOI:10.1007/s10862-005-3262-2]
22. Caci H, Deschaux O, Baylé FJ. Psychometric properties of the French versions of the BIS/BAS scales and the SPSRQ. Personality and individual differences. 2007;42(6):987-98. [DOI:10.1016/j.paid.2006.09.008]
23. Müller JM, Wytykowska AM. Psychometric properties and validation of a Polish adaptation of Carver and White's BIS/BAS scales. Personality and Individual Differences. 2005;39(4):795-805. [DOI:10.1016/j.paid.2005.03.006]
24. Beck I, Smits DJ, Claes L, Vandereycken W, Bijttebier P. Psychometric evaluation of the behavioral inhibition/behavioral activation system scales and the sensitivity to punishment and sensitivity to reward questionnaire in a sample of eating disordered patients. Personality and Individual Differences. 2009;47(5):407-12. [DOI:10.1016/j.paid.2009.04.007]
25. Bjørnebekk G. Psychometric properties of the scores on the behavioral inhibition and activation scales in a sample of Norwegian children. Educational and Psychological Measurement. 2009;69(4):636-654 [DOI:10.1177/0013164408323239]
26. Hasani J, Rasoli Azad M. Psychometric properties of Jackson's five factor questionnaire: Scales of revised reinforcement sensitivity theory (r-RST). 2012; 6(3):60-73.
27. Mohammadi N. The psychometric properties of the behavioral inhibition system (BIS) and behavioral activation system (BAS) scales among students of Shiraz University. 2008;1(28):61-68.
28. Hooman HA. Structural equation modeling with LISREL application. Tehran: SAMT Publication. 2009:235-47.
29. Carver CS, White TL. Behavioral inhibition, behavioral activation, and affective responses to impending reward and punishment: the BIS/BAS scales. Journal of personality and social psychology. 1994;67(2):319. [DOI:10.1037/0022-3514.67.2.319]
30. Hildebrand M. The Psychometric Properties of the Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT): A Review of Recent Research. Journal of substance abuse treatment. 2015;53:52-9. [DOI:10.1016/j.jsat.2015.01.008]
31. Habibi M, Alahdadi S, Salari M, Ghanbari N. Psychometric properties of Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) among Drug Abusers. Iranian Journal of Epidemiology. 2017;13(3):210-21.
32. González-Sáiz F, Salvador-Carulla L. Estudio de fiabilidad y validez de la versión espa-ola de la escala Severity of Dependence Scale (SDS). Adicciones: Revista de socidrogalcohol. 1998;10(3):223-32.
33. Habibi M AS, Ramezani M, Lashkari A. Psychometric properties of Severity of Dependence Scale (SDS) in dependent people with drug and alcohol. Quarterly Journal of Research on Addiction. 2017;12(46):255-272.
34. Heather N, Raistrick D, Tober G, Godfrey C, Parrott S. Leeds Dependence Questionair: New Data Erom A Large Sample of Clinic Attenders. AMcilon Iteswrch A Theory. 2001;9, No. 3: 253-69.
35. Habibi M, Alahdadi S, Mohammadi L, Ghanbari N. Psychometric properties of Leeds Dependence Questionnaire (LDQ) in dependent people with drug and alcohol. Pajoohandeh Journal. 2016;21(3):153-60.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Habibi M, Alahdadi S, Mohammadi L, Ghanbari N. Psychometric Properties of Behavioral Activation/Inhibition Systems (BAS/BIS) in Dependent People with Drug and Alcohol. j.health. 2019; 10 (1) :58-72
URL: http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-1771-fa.html

حبیبی مجتبی، اله‎دادی * سجاد، محمدی لیلا، قنبری نیکزاد. ویژگی‌های روانسنجی مقیاس سیستم‎های بازداری/ فعال‎سازی رفتاری (BIS/BAS) کارور و وایت در افراد وابسته به مواد و الکل. سلامت و بهداشت. 1398; 10 (1) :58-72

URL: http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-1771-fa.htmlدوره 10، شماره 1 - ( بهار 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و بهداشت Journal of Health
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4102