[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 10، شماره 1 - ( بهار 1398 ) ::
جلد 10 شماره 1 صفحات 19-33 برگشت به فهرست نسخه ها
مروری بر کمپوست مشترک لجن فاضلاب شهری با انواع زائدات بیولوژیکی
محمد علی ززولی ، علیرضا علا
دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری
چکیده:   (1941 مشاهده)
زمینه و هدف: ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟﺠﻦ ﻓﺎﺿﻼب در ﻛﺸﺎورزی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮر ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎ، ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ زاﺋـﺪات آﻟـﻲ و وﺟﻮد ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻟﺠﻦ، ﻣﺤﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻟﺠﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ زاﺋـﺪات بیولوژیکی روﺷـﻲ ﺑـﺮای اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از زاﺋﺪات اﺳﺖ ﻛﻪ دﻓﻊ اﻳﻤﻦ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻟﺠﻦ و زاﺋﺪات را ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل دارد. ﻫـﺪف اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ اﻣﻜـﺎن ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ از ﻣﺨﻠﻮط ﻟﺠﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ زاﺋﺪات بیولوژیکی و مزایای کمپوست مشترک اﺳﺖ.
روش کار: در این مطالعه روشهای مختلف تولید کمپوست مشترک (کو-کمپوست) مورد بررسی قرار گرفت. بهینه سازی فرایند کمپوست، عوامل کنترل کننده کمپوست، مواد اولیه ای که قابلیت کو- کمپوست شدن را دارند، استفاده از لجن تصفیه خانه های فاضلاب و زائدات بیولوژیکی، در تهیه کمپوست، نقش کو- کمپوست در رفع چالش زباله های صنایع زراعی و کشاورزی و تولید کمپوست با کیفیت بهتر مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: لجن خام در کمپوست مشترک با مواد زائد آلی به همراه مواد جامد بیوشیمیایی (چربی، پروتئین و سلولز) خالص از لحاظ تکامل فرآیند، تخریب ترکیبات بیوشیمیایی در مواد کمپوست، پتانسیل غیرفعال سازی پاتوژن، حفظ مواد مغذی و بهبود فعالیت بیولوژیکی موثر است. مدیریت صحیح لجن تصفیه خانه های فاضلاب شهری، مواد زائد آلی و زائدات بیولوژیکی تولیدشده در صنایع زراعی نقش مهمی در ارتقاء بهداشت و سلامت جامعه و محیط زیست دارد. هزینه های بالای دفع زائدات بیولوژیکی و اثرات زیست محیطی آن و خطرات فراوان ناشی از مصرف کود شیمیایی از مشکلات عدم توجه به تولید کمپوست است.
نتیجه گیری : باید با توجه بیشتر به تولید کمپوست و تهیه کمپوست مشترک از پتانسیل های موجود در این بخش استفاده شود.
واژه‌های کلیدی: کو- کمپوست، نسبت C/N، زائدات آلی، عناصر ریز مغذی، سوبسترای مکمل
متن کامل [PDF 476 kb]   (547 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
فهرست منابع
1. Qdais HA, Al-Widyan M. Evaluating composting and co-composting kinetics of various agro-industrial wastes. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture. 2016;5(3):273-80. [DOI:10.1007/s40093-016-0137-3]
2. Zalidis G, Stamatiadis S, Takavakoglou V, Eskridge K, Misopolinos N. Impacts of agricultural practices on soil and water quality in the Mediterranean region and proposed assessment methodology. Agriculture, Ecosystems & Environment. 2002;88(2):137-46. [DOI:10.1016/S0167-8809(01)00249-3]
3. Shiralipour A, McConnell DB, Smith WH. Physical and chemical properties of soils as affected by municipal solid waste compost application. Biomass and Bioenergy. 1992;3(3-4):261-6. [DOI:10.1016/0961-9534(92)90030-T]
4. Mahajan A, Gupta RD. Integrated nutrient management (INM) in a sustainable rice-wheat cropping system: Springer Science & Business Media; 2009:46-52. [DOI:10.1007/978-1-4020-9875-8]
5. Eghball B. Soil properties as influenced by phosphorus-and nitrogen-based manure and compost applications. Agronomy Journal. 2002;94(1):128-35. [DOI:10.2134/agronj2002.0128]
6. Water S, Organization WH. Expert Consultation for 2nd Addendum to the 3rd Edition of the Guidelines for Drinking-water Quality: Geneva, 15-19, May 2006.
7. Hsu J-H, Lo S-L. Chemical and spectroscopic analysis of organic matter transformations during composting of pig manure. Environmental Pollution. 1999;104(2):189-96. [DOI:10.1016/S0269-7491(98)00193-6]
8. Sharma V, Canditelli M, Fortuna F, Cornacchia G. Processing of urban and agro-industrial residues by aerobic composting. Energy Conversion and Management. 1997;38(5):453-78. [DOI:10.1016/S0196-8904(96)00068-4]
9. Jokela J, Rintala J, Oikari A, Reinikainen O, Mutka K, Nyrönen T. Aerobic composting and anaerobic digestion of pulp and paper mill sludges. Water science and technology. 1997;36(11):181-8. [DOI:10.2166/wst.1997.0409]
10. Diaz M, Madejon E, Ariza J, Lopez R, Cabrera F. Cocomposting of beet vinasse and grape marc in windrows and static pile systems. Compost science & utilization. 2002;10(3):258-69. [DOI:10.1080/1065657X.2002.10702088]
11. Malinska K, Richard T, editors. The impact of physical properties and compaction on biodegradation kinetics during composting. Proceedings of 5th international conference ORBIT; 2006:75-80.
12. Vidal G, Nieto J, Cooman K, Gajardo M, Bornhardt C. Unhairing effluents treated by an activated sludge system. Journal of hazardous materials. 2004;112(1-2):143-9. [DOI:10.1016/j.jhazmat.2004.04.004]
13. Karak T, Kutu F, Paul R, Bora K, Das D, Khare P, et al. Co-composting of cow dung, municipal solid waste, roadside pond sediment and tannery sludge: role of human hair. International journal of environmental science and technology. 2017;14(3):577-94. [DOI:10.1007/s13762-016-1167-0]
14. Gea T, Barrena R, Artola A, Sánchez A. Optimal bulking agent particle size and usage for heat retention and disinfection in domestic wastewater sludge composting. Waste Management. 2007;27(9):1108-16. [DOI:10.1016/j.wasman.2006.07.005]
15. Wong J, Selvam A. Speciation of heavy metals during co-composting of sewage sludge with lime. Chemosphere. 2006;63(6):980-6. [DOI:10.1016/j.chemosphere.2005.08.045]
16. Chowdhury S, Bolan NS, Seshadri B, Kunhikrishnan A, Wijesekara H, Xu Y, et al. Co-composting solid biowastes with alkaline materials to enhance carbon stabilization and revegetation potential. Environmental Science and Pollution Research. 2016;23(8):7099-110. [DOI:10.1007/s11356-015-5411-9]
17. Chen H, Dou J, Xu H. Remediation of Cr (VI)-contaminated soil with co-composting of three different biomass solid wastes. Journal of Soils and Sediments. 2018;18(3):897-905. [DOI:10.1007/s11368-017-1811-4]
18. Ding N, Li W, Liu C, Fu Q, Guo B, Li H, et al. Decline in extractable kitasamycin during the composting of kitasamycin manufacturing waste with dairy manure and sawdust. Journal of environmental management. 2014;134:39-46. [DOI:10.1016/j.jenvman.2013.12.030]
19. Hu Z, Liu Y, Chen G, Gui X, Chen T, Zhan X. Characterization of organic matter degradation during composting of manure-straw mixtures spiked with tetracyclines. Bioresource technology. 2011;102(15):7329-34. [DOI:10.1016/j.biortech.2011.05.003]
20. Zhang S, Chen Z, Wen Q, Yang L, Wang W, Zheng J. Effectiveness of bulking agents for co-composting penicillin mycelial dreg (PMD) and sewage sludge in pilot-scale system. Environmental Science and Pollution Research. 2016;23(2):1362-70. [DOI:10.1007/s11356-015-5357-y]
21. Barrena R, la Pagans E, Artola A, Vázquez F, Sánchez A. Co-composting of hair waste from the tanning industry with de-inking and municipal wastewater sludges. Biodegradation. 2007;18(3):257-68. [DOI:10.1007/s10532-006-9060-z]
22. Réveillé V, Mansuy L, Jardé É, Garnier-Sillam É. Characterisation of sewage sludge-derived organic matter: lipids and humic acids. Organic Geochemistry. 2003;34(4):615-27. [DOI:10.1016/S0146-6380(02)00216-4]
23. Sangamithirai K, Jayapriya J, Hema J, Manoj R. Evaluation of in-vessel co-composting of yard waste and development of kinetic models for co-composting. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture. 2015;4(3):157-65. [DOI:10.1007/s40093-015-0095-1]
24. Han W, Clarke W, Pratt S. Composting of waste algae: a review. Waste management. 2014;34(7):1148-55. [DOI:10.1016/j.wasman.2014.01.019]
25. Cuomo V, Perretti A, Palomba I, Verde A, Cuomo A. Utilisation of Ulva rigida biomass in the Venice Lagoon (Italy): biotransformation in compost. Journal of applied phycology. 1995;7(5):479. [DOI:10.1007/BF00003932]
26. Castaldi P, Melis P. Composting of Posidonia oceanica and its use in agriculture. Microbiology of Composting: Springer; 2002. p. 425-34.
27. Shemekite F, Gómez-Brandón M, Franke-Whittle IH, Praehauser B, Insam H, Assefa F. Coffee husk composting: an investigation of the process using molecular and non-molecular tools. Waste management. 2014;34(3):642-52. [DOI:10.1016/j.wasman.2013.11.010]
28. Alburquerque JA, Gonzálvez J, Tortosa G, Baddi GA, Cegarra J. Evaluation of "alperujo" composting based on organic matter degradation, humification and compost quality. Biodegradation. 2009;20(2):257-70. [DOI:10.1007/s10532-008-9218-y]
29. Nakasaki K, Nagasaki K, Ariga O. Degradation of fats during thermophilic composting of organic waste. Waste Management & Research. 2004;22(4):276-82. [DOI:10.1177/0734242X04045430]
30. Gea T, Ferrer P, Alvaro G, Valero F, Artola A, Sánchez A. Co-composting of sewage sludge: fats mixtures and characteristics of the lipases involved. Biochemical Engineering Journal. 2007;33(3):275-83. [DOI:10.1016/j.bej.2006.11.007]
31. Suzuki Y, Tsujimoto Y, Matsui H, Watanabe K. Decomposition of extremely hard-to-degrade animal proteins by thermophilic bacteria. Journal of Bioscience and Bioengineering. 2006;102(2):73-81. [DOI:10.1263/jbb.102.73]
32. Ruggieri L, Gea T, Artola A, Sánchez A. Influence of different co-substrates biochemical composition on raw sludge co-composting. Biodegradation. 2008;19(3):403-15. [DOI:10.1007/s10532-007-9146-2]
33. O'riordan T. Environmental science for environmental management: Routledge; 2014.
34. Verdonck O. Composts from organic waste materials as substitutes for the usual horticultural substrates. Biological Wastes. 1988;26(4):325-30. [DOI:10.1016/0269-7483(88)90138-3]
35. Eyras MC, Rostagno CM, Defossé GE. Biological evaluation of seaweed composting. Compost Science & Utilization. 1998;6(4):74-81. [DOI:10.1080/1065657X.1998.10701943]
36. Puyuelo B, Ponsá S, Gea T, Sánchez A. Determining C/N ratios for typical organic wastes using biodegradable fractions. Chemosphere. 2011;85(4):653-9. [DOI:10.1016/j.chemosphere.2011.07.014]
37. Salter C, Cuyler A. Pathogen reduction in food residuals composting. Biocycle. 2003;44(9):42-51.
38. Gomez RB, Lima FV, Bolasell MAG, Gea T, Ferrer AS. Respirometric assays at fixed and process temperatures to monitor composting process. Bioresource technology. 2005;96(10):1153-9. [DOI:10.1016/j.biortech.2004.09.026]
39. Management USEPAOoW. A guide to the biosolids risk assessments for the EPA Part 503 rule: US Environmental Protection Agency, Office of Wastewater Management; Washington DC, 1995.
40. Hassen A, Belguith K, Jedidi N, Cherif A, Cherif M, Boudabous A. Microbial characterization during composting of municipal solid waste. Bioresource technology. 2001;80(3):217-25. [DOI:10.1016/S0960-8524(01)00065-7]
41. Iannotti D, Pang T, Toth B, Elwell D, Keener H, Hoitink H. A quantitative respirometric method for monitoring compost stability. Compost Science & Utilization. 1993;1(3):52-65. [DOI:10.1080/1065657X.1993.10757890]
42. Bernal MP, Alburquerque J, Moral R. Composting of animal manures and chemical criteria for compost maturity assessment. A review. Bioresource technology. 2009;100(22):5444-53. [DOI:10.1016/j.biortech.2008.11.027]
43. Ahn H, Richard TL, Glanville T. Optimum moisture levels for biodegradation of mortality composting envelope materials. Waste Management. 2008;28(8):1411-6. [DOI:10.1016/j.wasman.2007.05.022]
44. Cronjé AL, Turner C, Williams AG, Barker AJ, Guy S. The respiration rate of composting pig manure. Compost science & utilization. 2004;12(2):119-29. [DOI:10.1080/1065657X.2004.10702170]
45. Santamaría-Romero S, Ferrera R. Dynamics and relationships among microorganisms, organic-C and total-N during composting and vermicomposting. Agrociencia. 2001;35(4):377-83.
46. Su D, McCartney D, Wang Q. Comparison of free air space test methods. Compost science & utilization. 2006;14(2):103-13. [DOI:10.1080/1065657X.2006.10702271]
47. Annan JS, White RK, editors. Evaluation of techniques for measuring air filled porosity in composts of municipal biosolids and wood chips. Proceedings of the 1998 Conference on Composting in the Southeast; 1998: 88-96.
48. Kalamdhad AS, Khwairakpam M, Kazmi A. Drum composting of municipal solid waste. Environmental technology. 2012;33(3):299-306. [DOI:10.1080/09593330.2011.572918]
49. Komilis DP. A kinetic analysis of solid waste composting at optimal conditions. Waste management. 2006;26(1):82-91. [DOI:10.1016/j.wasman.2004.12.021]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zazouli M, Ala A *. Review of Co-Composting Municipal Sewage Sludge with a Variety of Biological Waste. j.health. 2019; 10 (1) :19-33
URL: http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-1768-fa.html

ززولی محمد علی، علا * علیرضا. مروری بر کمپوست مشترک لجن فاضلاب شهری با انواع زائدات بیولوژیکی. سلامت و بهداشت. 1398; 10 (1) :19-33

URL: http://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-1768-fa.htmlدوره 10، شماره 1 - ( بهار 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله سلامت و بهداشت Journal of Health
Persian site map - English site map - Created in 0.11 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4102